Category: Tư vấn đầu tư

1

Trường hợp nào không cần xin giấy phép lao động?

Trường hợp không cần xin giấy phép lao động Pháp luật về lao động có quy định một số trường hợp người lao động nước ngoài không cần xin giấy phép lao động. Một trong những trường hợp này là di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11...

1

Quy định mới cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định mới cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Ngày 15/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó quy định rõ về thời gian, vốn đầu tư, điều...

giay chung nhan dau tu 1

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư vào Việt Nam có những lựa chọn nào? Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp của Việt Nam quy định thế nào về các hình thức đầu tư?   Đầu tư trực tiếp   Dự án đầu tư trực tiếp có...

giay chung nhan dau tu 0

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp – dự án thuộc diện thẩm tra (không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ): – Trình tự...

0

Hồ sơ yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gồm những gì? Theo quy định của pháp luật, cá nhân khi có cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những giấy tờ sau: – Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03, 04/TT-LLTP được...

0

Doanh nghiệp nước ngoài có được thuê đất từ cá nhân hay không?

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được thuê đất từ cá nhân hay không? Nếu doanh nghiệp nước ngoài muốn thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thì được thuê bằng những hình thức nào? Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp 100% vốn...

giay chung nhan dau tu 0

Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư Dự án đầu tư là bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các...

giay chung nhan dau tu 0

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ) 1. Trình tự thực hiện : Bước 1:  Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận...