Tải về

Tài liệu dành cho khách hàng tải về:

Bảng báo giá áp dụng cho tháng 12/2017:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI 27F

BẢNG BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 27

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN 28

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP 23

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN BIỂU MẪU CÔNG NGHIỆP 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Văn bản mẫu:

PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHỤ LỤC II-1 THÔNG TƯ 20

PHỤ LỤC II-5 BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC I-15 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ – MẪU 06/GTGT THÔNG TƯ 156

ĐỀ NGHỊ ĐẶT IN HÓA ĐƠN – MẪU 3.14 THÔNG TƯ 39

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – MẪU C1-02/NS (Mẫu mới nhất)

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI – MẪU 01/MBAI (Mẫu mới nhất)

MẪU 08-MST (Mẫu mới nhất theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

MẪU BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

BẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Văn bản pháp luật:

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Quy định về mã ngành đăng ký kinh doanh:

HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ – THEO QUYẾT ĐỊNH 10/2007

HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 337/2007

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN – NGHỊ ĐỊNH 56/2006

Quy định về việc đăng ký kinh doanh:

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bản cũ hơn:

NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BKHĐT

Quy định về thuế và quản lý hóa đơn:

NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

PHỤ LỤC THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

Quy định về in và phát hành hóa đơn:

THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN TỰ IN

 

Khách hàng cần các biểu mẫu khác hãy liên hệ với Asadona để được cung cấp miễn phí.

12 Responses

 1. 30/04/2013

  […] Tải về […]

 2. 09/07/2013

  […] Tải về […]

 3. 13/07/2013

  […] Tải về […]

 4. 13/07/2013

  […] Tải về […]

 5. 02/12/2013

  […] Tải về […]

 6. 28/07/2015

  […] Tải về Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (mẫu 08-MST) tại đây. […]

 7. 25/04/2016

  […] Tải về […]

 8. 17/05/2017

  […] Tải về bảng báo giá in hóa đơn mới nhất tại đây […]

 9. 17/05/2017

  […] Tải về bảng báo giá in hóa đơn mới nhất […]

 10. 16/06/2017

  […] Tải về […]

 11. 26/06/2017

  […] Tải về bảng báo giá in hóa đơn mới nhất […]

 12. 28/06/2017

  […] liên quan. Khách hàng cũng có thể tải về toàn bộ phụ lục của thông tư 20 tại đây có bao gồm cả phụ lục […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *