Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại trang web asadona.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà asadona.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Và để asadona.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên tên giao dịch và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho asadona.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Asadona.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và asadona.com.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại thông tin cá nhân của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xử lý công việc cho khách hàng và phân tích đánh giá phục vụ cho việc quản trị của công ty.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: asadona.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.​​

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tại asadona.com.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Asadona

Địa chỉ: Số 1472 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.2696499

Email: alo@asadona.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu asadona.com thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, asadona.com sẽ xác nhận lại thông tin, bộ phận lưu trữ hồ sơ khách hàng có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng điều chỉnh hoặc xóa bỏ thông tin của mình trên hệ thống của asadona.com.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng tại asadona.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của asadona.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, asadona.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Asadona.com yêu cầu các cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại asadona.com phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến asadona.com hoặc địa chỉ công ty hoặc qua email alo@asadona.com. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.