Đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh thực tế

Chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh thực tế Chương trình huấn luyện kinh doanh thực tế được thiết kế dành cho các bạn sinh viên năm cuối (cao đẳng – đại học) các ngành kinh tế. Mục đích cung cấp kỹ năng làm việc thực tế cho sinh…