Kế toán – Thuế

Hệ thống sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh

Theo thông tư số 88/2021/TT-BTC, hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cùng Asadona tìm hiểu thêm về thông tư này nhé! Căn cứ pháp lý Thông tư số 88/2021/TT-BTC; Luật kế toán số 88/2015/QH13;…