Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Asadona.com là trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Asadona (dưới đây gọi tắt là công ty).

Thông tin có giá trị tham khảo

Những nội dung, thông tin, biểu mẫu mà người xem tìm thấy tại trang web này là những thông tin được áp dụng cho từng vụ việc cụ thể vào từng thời điểm cụ thể, không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Ở những địa phương khác hoặc thời điểm khác có thể được áp dụng theo cách khác.

Vì vậy, người đọc chỉ nên xem những thông tin đó là nguồn tham khảo. Để có được thông tin chính xác cho trường hợp cụ thể của mình, người đọc nên được tư vấn bởi một luật sư chuyên nghiệp về vấn đề mà bạn gặp phải.

Hiệu lực của thông tin

Do sự thay đổi cập nhật thường xuyên của các chính sách pháp luật. Những thông tin mà người đọc tìm được tại trang web này có thể đã hết hiệu lực hoặc đã có thay đổi. Trong trường hợp đó người đọc có thể liện lạc với chúng tôi để trao đổi và được cung cấp thông tin mới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai sót trong công việc của người đọc khi người đọc tự thực hiện theo chỉ dẫn trên các bài viết trực tuyến.

Thương hiệu của công ty

Mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp tên công ty, hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty, các tài khoản của công ty để thực hiện các hành vi thu lợi bất chính, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác đều bị nghiêm cấm và phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hậu quả gây ra bởi những hành vi phạm pháp này.

Làm việc với bên thứ ba

Các thông tin, tài liệu, dữ liệu của công ty khi cung cấp cho bên thứ ba phải được sự đồng ý hoặc ủy quyền bằng văn bản của người đại diện pháp luật của công ty. Nếu không, đó sẽ là thông tin không hợp pháp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin đó và cách mà bên thứ ba sử dụng chúng.

Sử dụng trang web

Mọi hành vi truy cập bất hợp pháp vào trang web này hoặc thông qua trang web này để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác đều bị nghiêm cấm và phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hậu quả gây ra bởi những hành vi phạm pháp này.

Cập nhật lần cuối ngày 01/09/2019