Dịch vụ nhân sự

Các quy định về hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là một dạng thỏa thuận sử dụng lao động rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên, trên thực tế hợp đồng khoán việc lại không được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động 2012. Vậy thực tế hợp đồng khoán việc có được xem…

Bản tin tuyển dụng nhân sự Tháng 10/2012

Bản tin tuyển dụng nhân sự Tháng 10/2012 Asadona đang giúp các đối tác tuyển dụng nhân sự cho những vị trí sau: Công ty sản xuất sợi đồng tuyển các vị trí: 1 Giám đốc điều hành. Kinh nghiệm 5 năm. 1 Quản đốc. Kinh nghiệm 4 năm. Làm…

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Đồng Nai

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Đồng Nai Asadona cung cấp các dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Đồng Nai và cho thuê nhân sự chuyên môn nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ chủ động trong chính sách nhân sự của mình. Với cơ sở dữ liệu hồ…

Quy trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp

Quy trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp Đáp ứng tìm kiếm của khách hàng, Asadona giới thiệu quy trình tuyển dụng nhân sự mẫu giúp khách hàng tham khảo trong khi ra quyết định. 1.Xác định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần: Do không có thời gian…