Quy định mới về việc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thông tư 20

phu luc II-5 bo sung thong tin dang ky doanh nghiep

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, Ngày 14/09/2015 Chính phủ đã có nghị định 78/2015/NĐ-CP để hướng dẫn luật này. Ngày 01/12/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để hướng dẫn nghị định trên. Đây là 3 văn bản mới nhất hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký kinh doanh. Asadona xin giải dáp các vấn đề thường gặp theo thứ tự phổ biến nhất.

Doanh nghiệp bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo mẫu nào?

Kế từ ngày 01/12/2015 các chi cục thuế không nhận Mẫu 08 để kê khai bổ sung tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp nữa mà hướng dẫn doanh nghiệp nộp đăng ký cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư theo mẫu I-15.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2016

Tuy nhiên kể từ ngày 15/01/2016, khi thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực, Mẫu để doanh nghiệp đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng sẽ thay đổi. Theo đó, việc bổ sung tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp được xem như “bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp” Và được quy định như sau:

Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp. Việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
2. Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

Phụ lục II-5

Như vậy doanh nghiệp sẽ làm mẫu Phụ lục II-5 nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư để đăng ký tài khoản ngân hàng của mình.

Nội dung Phụ lục II-5 như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………….
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)[1]

Tải về: PHỤ LỤC II-5 BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cập nhất mới nhất:

Hiện nay các phòng đăng ký kinh doanh đã thông nhất áp dụng đăng ký số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1 của thông tư 20.

Khách hàng có thể tải về tại đây: PHỤ LỤC II-1 THÔNG TƯ 20

Sau khi điền thông tin vào phần đăng ký thuế, khách hàng có thể xóa các phần khác không sử dụng.

Hồ sơ nộp kèm: Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy CMND người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền cho người đi nộp.

 

, , , , ,

150 bình luận trong “Quy định mới về việc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thông tư 20

 1. Vậy cho em hỏi. Ngoài phụ lục II-, doanh nghiệp cần nộp chứng từ gì để hòan thiện đký bổ sung tài khỏan ngân hàng mới không ạ? Và em có thể nộp qua bưu điện cho sở kế hoạch được không ạ? Em rất cảm ơn

  1. Chào bạn,
   Yếu cầu hồ sơ cụ thể có thể khác nhau với từng phòng ĐKKD các địa phương khác nhau. Để chắc chắn bạn nên gửi hồ sơ gồm:
   – Mẫu Phụ lục II-5
   – Thông báo số tài khoản ngân hàng (Bản ngân hàng giao cho bạn)
   – Bản sao giấy ĐKKD
   – Bản sao CMND Giám đốc
   Hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện.

     1. Chào bạn, mình muốn thay đổi số điện thoại và email trong giấy đăng ký kinh doanh thì mình phải điền thông tin như thế nào, nhờ bạn chỉ giúp mình, có file mẫu bạn gửi cho mình theo địa chỉ mail nhé quannguyen239@gmail.com, tks bạn nhiều

     2. Chào bạn, trường hợp của bạn dùng mẫu Phụ lục II-5 để thông báo thay đổi và gửi cho phòng Đăng ký kinh doanh, mẫu II-5 đã điền sẵn thông tin tin mẫu mìn hsẽ gửi qua mail của bạn. Bạn xem nhé.

   1. sao mình hủy nội dung cập nhật thông tin về chủ sở hữu, thay đổi ngành nghề, người đại diện theo ủy quyền trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia ko được bạn

    1. Chào bạn,
     Thông tin đăng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gialà do cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật. Nếu muốn hủy đội dung đó bạn phải nộp hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh và đăng công bố thông tin thay đổi để phòng đăng ký kinh doanh cập nhật trên hệ thống.

 2. 1 số nơi yêu cầu mẫu phụ lục II-1, ở trang mình lại là mẫu II-5; phiền asadona cho mình hỏi sử dụng mẫu nào là chính xác

  1. Chào bạn,
   Phụ lục II-1 dùng để “Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”. Cụ thể là việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh (Không in trên giấy ĐKKD).
   Phụ lục II-5 dùng để “Bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp”. Cụ thể trong bài này là để bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
   Bạn chọn mẫu theo nhu cầu của mình là chính xác nhất.

   1. Sao mình thấy mẫu trên Sở là mẫu II-1, cho mình hỏi, vậy hồ sơ để nộp bổ sung tài khoản ngân hàng thì gồm những gì, đây là tài khoản mình mới mở thêm. mình đi nộp có cần giấy ủy quyền không? Cảm ơn Admin nhiều.

    1. Chào bạn,
     Trước khi áp dụng mẫu II-5 thì một số phòng ĐKKD dùng mẫu II-1. Hiện giờ nhiều phòng ĐKKD vẫn đang dùng mẫu II-1. Bạn dùng mẫu này vẫn hợp lệ nhé.

 3. Cho em hỏi nếu doanh nghiệp em muốn đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh (khách sạn đã cho thuê 1 năm nay lấy lại kinh doanh) thì dùng mẫu này được không ạ, có kèm giấy tờ liên quan gì nữa không ạ. Em cảm ơn nhiều

  1. Chào bạn,
   Nếu công ty đăng ký thành lập thêm một địa điểm kinh doanh thì bạn dùng Phụ lục II-11 (Trong thông tư 200). Khi nộp hồ sơ bạn cần cầm theo bản sao giấy ĐKKD và ủy quyền nếu người nộp không phải là người đại diện pháp luật của công ty.
   Nếu bạn không tìm được Phụ lục II-11 thì hãy báo Asadona sẽ gửi mail cho bạn.

 4. Asadona cho em hỏi, do thay đổi địa giới hành chính, phố công ty em đang đặt trụ sở có đánh lại số nhà trước đây là 119 bây giờ là 339 thì em cần nộp những giấy tờ gì ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.

  1. Chào bạn,
   Bạn cần điền thông tư vào mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Rồi nộp cho phòng ĐKKD quàn lý bạn nhé. Nếu cần mẫu Phụ lục II-1 thì liên hệ email để Asadona gửi cho bạn.

 5. Bạn có thể cho mình mẫu và cách khai phụ lục II-1 thông tư 20 được ko? những chỉ tiêu không thay đổi thì xóa đi có được ko vậy hoặc mình làm Cty CP thì có thể xóa các chỉ tiêu Cty TNHH, Cty hợp danh đc ko

  1. Chào bạn,
   Mẫu phụ lục II-1 đó đưa thôgn tin mẫu thôi. Những chỉ tiêu không thay đổi có thể xóa đi. Nếu bạn thuộc trường hợp công ty cổ phần thì có thể xóa phần công ty TNHH, công ty hợp danh đi.

 6. Cho em hỏi em muốn bổ sung email vào hồ sơ doanh nghiệp mà không yêu cầu ra bản vàng giấy cndkkkd thì coa phải nộp phí không ạ

 7. Chào anh/ chị.

  Em có vấn đề muốn hỏi, công ty em mới thành lập, đã nộp hồ sơ ban đầu lên thuế. Nhưng thuế không nhận mẫu đăng ký mới tài khoản ngân hàng, thuế bảo làm mẫu II-1, nhưng em thấy bên đơn vị em mới thành lập cần đăng ký tài khoản thì làm mẫu II-5. Anh chị cho em lời khuyên làm mẫu nào là chính xác nhất ạ.

  Cảm ơn anh/chị nhiều.

 8. Cho mình hỏi ! công Ty mình giải thể chi nhánh, mình đã làm xong hồ sơ giải thể ở chi nhánh, và đã được sở kế hoạch ở chi nhánh cấp giấy thông báo chấm dứt hoạt động ở chi nhánh. Giờ mình có cần nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động ở chi nhánh cho sở kế hoạch đầu tư ở trụ sở chính không bạn, và cần nộp những hồ sơ gỉ bạn! chỉ giúp mình với!

  1. Chào bạn,
   Nếu bạn chỉ giải thể chi nhánh, không giải thể trụ sở thì không cần nộp thông báo giải thể chi nhánh đó cho Sở KHĐT của trụ sở.
   Trường hợp cần giải thể trụ sở thì bạn làm hồ sơ giải thể như đã làm cho chi nhánh, và kèm theo thông báo giải thể của chi nhánh để Sở KHĐT của trụ sở chấp nhận hồ sơ giải thể trụ sở thôi.

  1. Hi bạn.
   Mình lấy phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phần thay đổi tên doanh nghiệp bạn nhé.
   Còn thắc mắc nào khác bạn cứ hỏi thêm nhé.

 9. cho em hỏi, công ty em mua xe oto, hãng xe này có liên kết với 1 ngân hàng, cty em tiến hành vay ngân hàng này để trả tiền cho nhà xe, sau khi giải ngân vay,ngân hàng tự động làm UNC thanh toán tiền cho nhà xe, cho em hỏi tài khoản vay này cty em có cần đăng ký với thuế không ạ

 10. Vui lòng cho mình hỏi. Cty mình 100% vốn nước ngoài, thành lập vào năm 2003. Mới đây theo luật mới bên mình làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư số cũ là 410…. Thành giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mã số thuế và cty mình thay đổi địa điểm thực hiện dự án nên trên giấy chứng nhận đầu tư mới ( không còn là số 411… Nữa mà đổi thành 520…). Và mình đọc biểu mẫu II-1 không thấy mục nào nói về các thay đổi về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư. Vui lòng hướng dẫn giúp mình với.

  1. Chào bạn,
   Trường hợp của bạn là Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. Bạn dùng Phụ lục Mẫu II-18 trong Thông tư 20 để nộp phòng ĐKKD nhé.

 11. Cho mình hỏi, mính đăng ký TKNH chi chánh HCM, cty mẹ ở HN. Vậy khi công ty mẹ làm cho chi nhánh mình thì nộp tại HN hay HCM? và PLII-01 này mình điền thông tin của chi nhánh phải không hay là thông tin của cty mẹ?

  1. Chào bạn!
   Khi đăng ký tài khoản ngân hàng tại chi nhánh thì chi nhánh đi lập tài khoản ngân hàng và đăng ký tại cơ quan quản lý của chi nhánh (không liên quan tới công ty mẹ). Đăng ký tài khoản theo PLII-05 tại phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM
   Thân!

 12. Cho em hỏi. Công ty em thành lập ngày 06/04/2016 đã nộp thuế môn bài qua mang nhưng chưa nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu. Trong hồ sơ kê khai thuế ban đầu có mẫu 08. Vậy giờ e phải thay bằng mẫu II-15 phải không ạ? công ty em có bị phạt vì nộp chậm hồ sơ KKTBD không, nếu có mức phạt là bao nhiêu?

  1. Chào bạn,
   Tùy thuộc vào cơ quan thuế quản lý, có nơi yêu cầu, có nơi không, nhưng bạn vẫn nên nộp mẫu 08 cho thuế. Mẫu đó để thông báo thông tin đăng ký thuế. Chứ không phải chỉ bổ sung số tài khoản ngân hàng.
   Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của bạn chưa quá 90 ngày nên nếu bạn vui vẻ với cán bộ thuế và bổ sung đầy đủ thì có thể sẽ không bị phạt. Nếu có, mức phạt trung bình là khoảng 1.400.000 đồng.

 13. Xin chao!
  Cty minh thanh lap 30/3/2016. MInh da lam thong bao tai khoan ngan hang theo mau moi!
  Cho minh hoi, co the tra cuu thong tin đó ở trang điện tử nào được ko? Hay chi lưu hồ sơ giấy mà sở kế hoach da đóng dấu. Cam on!

 14. Cho mình hỏi:
  Công ty mình là DN 100% vốn nước ngoài, thành lập từ 1994 (hoạt động theo giấy phép đầu tư), đến năm 2008 đã đăng kí lại thành giấy chứng nhận đầu tư, nhưng do UBND tỉnh cấp. Từ trước đến giờ vẫn hoạt động như vậy, nhưng nay có thay đổi mở thêm tài khoản ngân hàng. Mình không biết là phải nộp mẫu đăng kí thay đổi tài khoản cho cơ quan nào?

  Mang mẫu 08 lên cơ quan thuế thì bị đuổi về ko nhận.
  Mình có gọi lên sở kế hoạch đầu tư để hỏi thì nói cụt lủn là về làm thủ tục tách giấy và đăng kí thay đổi mẫu II gì đó.

  Ad cho mình hỏi mình phải làm như nào? Bộ hồ sơ cần những gì? cảm ơn ad nhiều nhiều.

  1. Chào bạn,
   Theo luật hiện hành thì trường hợp của bạn cần làm 2 bước:
   Bước 1: Tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   Dùng Mẫu phụ lục II-18 Thông tư 20: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
   Bước 2: Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng
   Dùng mẫu phụ lục II-5 Thông tư 20: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

   Hai bước trên bạn làm hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh. Ngoại trừ hai mẫu phụ lục bạn cần thêm bản sao công chứng của giấy CNĐT, giấy ủy quyền, giấy CMND người được ủy quyền. Trong lúc làm bước 1 bạn phải mã hóa ngành từ các ngành trong giấy CNĐT thành các mã ngành theo hệ thống ngành trong Quyết định 10. Bạn có thể tải những văn bản mình vừa nhắc đến tại đây: https://asadona.com/tai-ve/ hoặc gọi đến số 0903.703.730 để được hướng dẫn thêm nhé.

   1. Cảm ơn Asadona.

    Asadona cho mình hỏi thêm: về quy định có bắt buộc phải tách giấy (đổi từ chứng nhận đầu tư thành chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hay không? Quy định đó được thể hiện ở đoạn nào của luật 20 vậy?

    1. Chào bạn,
     Trước đây luật đầu tư quy định giấy chứng nhận đầu tư cũng là giấy đăng ký doanh nghiệp. Từ khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 có hiệu lực, hai giấy này được tách riêng. Việc tách giấy này thực hiện theo tinh thần đó và hướng dẫn bằng công văn của bộ KHĐT. Bạn xem chi tiết ở điều 3 của
     Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nhé.
     http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3574/Cong-van-5122-BKHDT-PC-cua-Bo-Ke-hoach-va-Dau-tu-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dau-tu

 15. Chào bạn. Tháng 4/2016 bên mình vẫn nộp phụ lục I-15( ko phai mau ii-1) cho P ĐKKD HCM cho việc đăng ký tài khoản ngân hàng. Bên đó vẫn nhận bình thường. Ko biết có vấn đề gù không bạn nhỉ

  1. Chào bạn,
   Có một khoảng thời gian chuyển tiếp (trước khi thông tư 20 có hiệu lực) thì phòng ĐKKD vẫn nhận phụ lục I-15, mẫu bạn nộp vẫn hợp lệ và vẫn dùng được.

 16. Chào bạn. Công ty mình mới đăng ký lại GPĐKKD có bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ vào tháng 4/2016.
  Vào tháng 07/2016 Công ty có mở thêm một tài khoản ngân hàng.
  Ad cho mình hỏi cần phải thông báo sự thay đổi trên cho cơ quan nào ? Hồ sơ gồm những gì?
  Trân trọng cảm ơn!

  1. Chào bạn,
   Hiện nay bạn thông báo bổ sung tài khoản ngân hàng bằng mẫu II-5 (Tải về tại đây) và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh của bạn.
   Hồ sơ gồm bản sao có công chứng: Giấy ĐKKD mới, Mẫu II-5 có đóng dấu, CMND giám đốc nếu giám đốc đi nộp trực tiếp, giấy giới thiệu nhân viên nếu nhân viên đi nộp.

 17. Chào bạn.
  cty mình đóng tài khoản ngân hàng, mình muốn hỏi mình chỉ điền vào mục 8 trên phần thay đổi thông tin đăng kí thuế thôi đúng không, những mục khác như các loại thuế GTGT … có cần điện không?

   1. Điền mục 8 đó như thế nào với trường hợp đóng tài khoản ngân hàng ạ? Tài khoản này khi mở chỉ làm Mẫu 08 gửi bên Thuế, nhưng giờ đóng tài khoản này em khá lúng túng không biết điền như nào trên phụ lục ạ??? 🙁

    1. Cháo bạn,
     Bạn có thể ghi như sau:
     Cột 1: Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng
     Cột 2: Số tài khoản, ngân hàng
     Cột 3: Đóng tài khoản do không sử dụng

 18. Chào bạn mình muốn điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế ( đăng ký thêm số tài khoản ngân hàng). Nhưng không phải là mẫu 08-MST
  Thì làm theo mẫu nào hả bạn

 19. Minh đăng ký số tk ngân hàng, nhưng sở khddt yêu cầu làm mẫu II – 18 là sao ạ. Công ty 100% vốn nước ngoài, mong được giải đáp ạ.

  1. Chào bạn,
   Yêu cầu của họ là đúng rồi đó bạn. Trường hợp của bạn là công ty nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư bạn phải bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp bằng mẫu Phụ lục II-18 của thông tư 20.

 20. cho e hỏi.cty em đổi tên từ tnhh sang cổ phần và đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thì e nộp những giấy tờ gì và ở đâu ạ

  1. Chào bạn,
   Như đã trả lời bạn qua điện thoại, trường hợp bạn đã làm xong thủ tục bên phòng đăng ký kinh doanh thì bạn chỉ cần bổ sung thông tin người nộp thuế bên cơ quan thuế bằng Mẫu 08 nữa thôi.

  1. Chào bạn,
   Bạn có thể dùng mẫu 08-MST kiểu cũ, nếu chi cục thuế của bạn không nhận thì bạn có thể dùng mẫu II-15 nộp phòng đăng ký kinh doanh vẫn được.
   Mình trả lời như vậy vì hiện nay một số chi cục thuế vẫn nhận mẫu o8 thông báo thêm hoặc đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

  1. Chào bạn,
   Theo yêu cầu của bạn thì việc tăng vốn bạn dùng Mẫu II-1 và việc sửa số CMND của giám đốc bạn dùng Mẫu II-5 trong Thông tư 20.
   Bạn điền đủ thông tin trong đó nộp phòng đăng ký kinh doanh của bạn.
   Hồ sơ gồm:
   – Mẫu hồ sơ theo Phụ lục thông tư 20
   – Quyết định của chủ sở hữu công ty kiêm giám đốc
   – Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
   – Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân của giám đốc

 21. Cho mình hỏi:
  T11.2015, cty mình phát sinh giao dịch nhập khẩu nên phải mở thêm 2 Tk tiền Việt và Usd để phục vụ việc mua USd và thanh toán tiền cho lô hàng nhập khẩu này. Vậy mình có phải thông báo với cơ quan thuê không? Nếu có, vậy giờ theo TT20, mình phải nộp theo mẫu nào cho cơ quan nào? Và mức phạt là bao nhiu? Xin cảm ơn ah.

 22. admin cho mình hỏi. công ty mình mới thành lập muốn đăng kí tài khoản ngân hàng lên sở đầu tư kế hoạch thì dùng mẫu II-1 hay là II-5?

 23. Cho em hỏi. Em vừa mới bổ sung thong tin số tài khoản ngân hàng. Vậy làm thế nào để xác nhận ngay sở kế hoạch và đầu tư là bổ sung cho mình ạ. Vì em dang cần xác nhận gấp để khách hàng chuyển tiền ạ

  1. Chào bạn, nếu bạn bổ sung bằng cách nộp qua phòng đăng ký kinh doanh thì họ sẽ in ra cho bạn một bản biên nhận trong đó ghi rõ thông tin bổ sung, có số tài khoản và ngày đăng ký. Bạn dùng bản đó đưa cho khách hàng xem là được.

 24. Cho e hỏi, công ty em làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, nộp hồ sơ lên sở kế hoạch yêu cầu bổ sung sdt và email. Vậy em bổ sung theo mẫu II-5 và có cần thêm giấy tờ gì đi kèm nữa không ạ, Em có thể xin văn bản mẫu II-05 vào mail kimanh150593@gmail.com được không ạ. Em cảm ơn

  1. Chào em,
   Em có thể tải mẫu phụ lục II-5 tại đây: https://asadona.com/wp-content/uploads/2012/06/phu-luc-II-5-bo-sung-thong-tin-dang-ky-doanh-nghiep.docx
   Ngoài ra Asadona cũng gửi mail mẫu II-5 đã điền thông tin mẫu qua mail em.
   Khi đi nộp mẩu phụ lục II-5 em đem theo hồ sơ như sau:
   – Phụ lục II-5 đã điền thông tin ký tên đóng dấu
   – Bản sao công chứng giấy ĐKKD
   – Bản sao công chứng giấy CMND người đại diện theo pháp luật
   – Giấy ủy quyền nộp hồ sơ nếu người đi nộp không phải là người đại diệ ntheo pháp luật của công ty

 25. DN mới thành lập nếu đã nộp mẫu 08 cho cơ quan thuế rồi thì có cần nộp cho sở kế hoạch đầu tư về việc bổ sung tài khoản không ah?

  1. Chào bạn,
   Trường hợp mới thành lập cơ quan thuế chấp nhận mẫu 08 thì mình sử dụng mẫu đó có giá trị hơn, không cần nộp cho bên phòng ĐKKD nữa.

 26. E muốn thành lập cty . nhưng uỷ quyền cho người khác. thế e có còn liên quan đến nữa k.
  vd: mọi vấn đề xảy ra chẳng hạn. có có bị liên luỵ nữa k ạ

  1. Chào bạn,
   Nếu bạn ủy quyền cho người khác lập công ty. Thì sau khi lập xong mọi trách nhiệm quyền lợi là của bạn. Tất nhiên bạn vẫn liên quan. Người được ủy quyền mới không liên quan.
   Nếu bạn ủy quyền cho người khác quản lý công ty, thì cũng có giới hạn ủy quyền, thời gian ủy quyền, và trách nhiệm chính vẫn thuộc về bạn. Tức là bạn vẫn liên quan hay liên lụy nếu có vấn để xảy ra.

  1. Chào bạn,
   Trên giấy đăng ký kinh doanh chỉ có 2 phần bạn có thể đưa người vào được đó là chủ sở hữu (hội đồng thành viên) và người đại diện pháp luật. Bạn có thể bổ nhiệm giám đốc trong nội bộ công ty bằng cách thay đổi điều lệ. Nếu bạn muốn đưa người đó vào giấy ĐKKD thì bạn phải cho họ thành hội đồng thành viên hoặc người đại diện pháp luật. Luật doanh nghiệp hiện tại cho phép côgn ty có 2 người đại diện pháp luật. Vậy bạn điều chỉnh thông tin trong điều lệ, bổ nhiệm chức danh và nộp hồ sơ thay thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện việc đó.
   Nếu bạn cần hướng dẫn thủ tục bạn có thể gọi đến 061.2696499 hoặc mail đến info@asadona.com để được hướng dẫn chi tiết nhé.

 27. Cho mình hỏi: Bên mình là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện tại mình muốn thay đổi ngày cấp CMND của người đại diện theo pháp luật vì Chú ấy mới làm lại CMND do CMND cũ đã bị hư. Bên cạnh đó tài khoản ngân hàng đăng ký thuế của bên mình là của Vietinbank nhưng bên ngân hàng vừa thông báo thay đổi đồng loạt số tài khoản ngân hàng của toàn bộ khách hàng, và đã cung cấp số tài khoản mới qua tin nhắn, không có văn bản. Vậy nhờ bạn hướng dẫn giúp mình là với 2 vấn đề trên thì mình sử dụng mẫu nào? những giấy tờ cần kèm theo là gì?

  1. Chào bạn, Trả lời bạn 2 vấn đề:
   1. Thay đổi ngày cấp CMND của người đại diện theo pháp luật
   Trường hợp này phải đổi giấy ĐKKD. Bạn lập phụ lục II-5 thôgn tư 20. Nộp phòng ĐKKD kèm theo bản sao côgn chứng giấy CMND mới, bản chính giấy ĐKKD, và giấy ủy quyền nếu người nộp khôgn phải ĐDPL.
   2. Thay đổi số tài khoản Vietinbank
   Bạn lập mẫu 08 thông tư 95. Ghi thay đổi số tài khoản, chỉ tiêu cũ ghi số tài khoản cũ, chỉ tiêu mới ghi số tài khoản mới. Bạn không cần nộp kèm giấy xác nhận số tài khoản mới. Chỉ cần bản sao công chứng giấy ĐKKD.
   Bạn lưu ý, khi làm bước 2 thì giấy ĐKKD của bạn đã có thay đổi (ngày cấp CMND người đại diện) nên trong mẫu 08 bạn cũng ghi luôn chỉ tiêu đó. Vậy mẫu 08 của bạn lúc này có 2 nội dung thay đổi nhé.

 28. Chào Asadona. Bên công ty mình đang dùng tk vietinbank. Phía ngân hàng mới thay đổi lại hệ thống tài khoản nên số tk bên mình có thay đổi. Vậy mình có cần làm thông báo bổ sung tk lên SKT-ĐT không? vì có nhiều nguồn tin khác nhau nên mình chưa biết làm thế nào. Mong sớm nhận được tư vấn từ phía Asadona. Cám ơn bạn

  1. Chào bạn,
   Bạn cần làm mẫu 08 điều chỉnh thay đổi số tài khoản cũ thành số tài khoản mới. Nộp cơ quan thuế.
   Bạn có nhiều nguồn tin khác nhau vì hiện nay đã bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, cơ quan đkkd. Bạn không làm thay đổi thì sau này khoản thu chi vẫn được tính khấu trừ nhưng bạn nên làm, để cho yên tâm thôi.

 29. cho em hỏi. công ty em có đăng ký số tk ngân hàng rồi. nhưng do ngân hàngthay đổi số tài khoản nên số tài khoản cũ của công ty thành số tài khoản mới thì có làm hồ sơ theo mẫu II-1 không ạ. em cảm ơn ạ

  1. Chào bạn,
   Trường hợp ngân hàng thay đổi số tài khoản bạn làm mẫu 08 kê khai riêng tài khoản thay đổi nộp cơ quan thuế là được, nếu cơ quan thuế còn nhận.

  1. Chào bạn,
   Lỗi này nhỏ, bạn có thề đến chi cục thuế đăng ký và nộp phạt chậm đăng ký. Sau đó tài khoản sẽ hợp lệ và khoản hạch toán được tính bình thường.

 30. Chào a/c, cho em hỏi đăng ký thay đổi căn cước công dân giám đốc gửi SKHĐT làm mẫu nào và có phải thay đổi lại giấy đăng ký kinh doanh không (trên giáy ĐKKD có thông tin số CMND của giám đốc công ty).
  Em xin cảm ơn!

  1. Chào em,
   Em làm mẫu đề nghị cập nhật bổ sung thông tin (mẫu II-5 Phụ lục thôngtư 20) nộp phòng ĐKKD kèm theo bản sao chứng thực căn cước mới, CMND cũ, giấy ĐKKD bản chính nhé. Thủ tục này có dẫn đến đổi giấy ĐKKD.

 31. Em muốn thay đổi CMND của người đại diện pháp luật thành thẻ căn cước công dân thì dùng mẫu thông báo nào vậy? em cảm ơn ạ

  1. Chào em.
   Em dùng mẫu phụ lục II-1 thông tư 20. Nộp phòng đăng ký kinh doanh kèm theo bàn sao chứng thực giấy ĐKKD, giấy CMND giám đốc, ủy quyền người nộp.

 32. Công ty TNHH một thành viên, 100%vốn nước ngoài. Trong giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư người đại diện pháp luật(người đại diện PL và nhà đầu tư là 1 người)thay đổi hộ chiếu thì làm phụ lục nào để thay đổi giấy phép kinh doanh và thủ tục nào thay giấy chứng nhận đầu tư ạ

  1. Chào em,
   Em phải làm thủ tục bổ sung cập nhật thông tin cho cả 2 giấy.
   Giấy đăng ký doanh nghiệp: Mẫu II-5 phụ lục thông tư 20 nộp phòng đăng ký kinh doanh.
   Giấy chứng nhận đầu tư: Mẫu I.7 thông tư 16/2015/TT-BKHDT ngày 18/11/2015 nộp ban quản lý các khu công nghiệp.

 33. Cho em hỏi, Công ty em vừa thành lập thêm 1 chi nhánh ở TP HCM, Công ty trụ sở chính ở HN. Vậy ngoài trụ sở chính này e có cần làm thông báo gì lên Sở KHĐT HN không và nếu có thì làm theo biểu mẫu nào và thủ tục những gì ạ?

  1. Chào bạn,
   Việc lập chi nhánh ở TPHCM thì bạn đã có giấy đăng ký kinh doanh riêng của chi nhánh rồi. Bạn không cần khai báo gì thêm với cơ quan đăng ký kinh doanh của công ty mẹ. Giấy đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp cũ có phần thông tin chi nhánh để đưa vào, nhưng giấy đăng ký kinh doanh mới theo luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ mục này.

 34. em chào anh/ chị :
  Công ty em muốn làm thủ tục đổi tên công ty : vậy em muốn a/c giúp em khi làm thủ tục thì cần những biểu mẫu gì ạ.
  rất mong A/C giúp đỡ , e cám ơn.

  1. Chào em.
   Em cần các văn bản sau:
   Với công ty cổ phần:
   1. Biên bản họp
   2. Quyết định
   3. Thông báo (phụ lục II-2 thông tư 20)
   Với công ty TNHH:
   1. Quyết định
   2. Thông báo (phụ lục II-2 thông tư 20)

   Nộp phòng đăng ký kinh doanh kèm theo bản sao chứng thực giấy ĐKKD và giấy CMND người đại diện.
   Biên bản họp và quyết định không có phụ lục quy định em tự soạn theo tiêu chuẩn nội bộ của công ty em.

 35. Chào bạn!
  cty mình muốn bổ sung thêm thông tin địa chỉ văn phòng giao dịch và bổ sung địa chỉ xưởng sản xuất trong giấy ĐKKD thì cần những thủ tục gì nhỉ?

  1. Chào bạn.
   Bạn dùng mẫu Phụ lục II-11 thông tư 20 để thông báo lập chi nhánh – văn phòng giao dịch – địa điểm kinh doanh khác.
   Nếu là công ty TNHH Một Thành Viên bạn chỉ cần Thông báo.
   Nếu là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần bạn cần lập thêm Biên bản họp và Quyết định.
   Hồ sơ nội gồm:
   Biên bản họp
   Quyết định
   Thông báo
   Bản sao giấy ĐKDN
   Bản sao CMND giám đốc
   Lưu ý bản sao có chứng thực, Biên Bản họp và Quyết định là mẫu riêng của doanh nghiệp, Thông báo là mẫu II-11 phụ lục Thông tư 20.

 36. CHO MÌNH HOI CHÚT Ạ,ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA MÌNH BỊ SAI ĐỊA CHỈ THƯỜNG CHÚ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TỪ LÚC ĐĂNG KÝ MỚI NHƯNG KHI NHẬN GIẤY ĐẮNG KÝ DINH DOANH MÌNH KO ĐỂ Ý ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC HƠN 2 NĂM RỒI MỚI PHÁT HIỆN RA LÀ SAI THÌ MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO Ạ?TƯ VẤ GIÚP MÌNH.THANKS

  1. Chào bạn,
   Bạn lập mẫu Phụ lục II-5 Thông báo bổ sung cập nhật thông tin cho doanh nghiệp. Trong đó ghi điều chỉnh địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật.
   Hồ sơ nộp kèm gồm bản sao chứng thực giấy ĐKKD, Giấy CMND có ghi địa chỉ đúng của người đại diện pháp luật, Giấy ủy quyền cho người đi nộp.

 37. Cho em hỏi là khi bổ sung tài khoản e đã báo cho cơ quan thuế và đã nộp thông báo cho sở KH& Đầu Tư ( nhưng do phải chỉnh sửa mấy chỗ nên chưa dc chấp nhận mà e chưa có nộp lại).
  giờ e mà đi nộp lại có bị phạt không ak ( tài khoản mở dc gần 1 năm nay)

  1. Chào bạn,
   Nếu tính lỗi nộp chậm thì bạn vẫn bị lỗi nộp chậm và bị phạt như nbình thường. Tuy nhiên hiện nay đã bỏ quy định phải nộp thông báo số tài khoản này rồi nên bạn không cần nộp nữa cũng không sao bạn nhé.

    1. Có thể cho em xin đường link về việc không phải nộp thông báo nữa được không ạ..để em lưu làm tài liệu tham khảo ạ..em cảm ơn!

 38. Cho em hỏi , công ty em muốn đổi địa chỉ và bổ sung thêm ngành mà ngành này chưa có quy định trong WTO thì hồ sơ em cần nộp gồm những giấy tờ gì . Mong add hướng dẫn cho em , để em hoàn thiện hồ sơ với ạ . Em cảm ơn !

  1. Chào bạn,
   Hiện nay doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì đăng ký ngành theo bảng mã ngành Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Bạn tra cứu tại đây: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vi-vn/helpandsupport/searchvsic.aspx
   Hồ sơ bổ sung ngành gồm Quết định, Thông Báo, Đề nghị thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong phần phụ lục Thông tư 20. Nộp kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao giấy CMND người đại diện pháp luật. Hồ sơ gửi đến phòng đăng ký kinh doanh chủ quản của công ty bạn nhé.
   Nếu ý bạn là đăng ký một ngành kinh doanh mới hoàn toàn chưa có trong hệ thống ngành quy định thì điều này khá khó và khả năng thành công không cao, thời gian chờ đội lâu, bạn hãy liên hệ với Asadona qua điện thoại để được hướng dẫn chi tiết nhé.

 39. Cho em hỏi: Hiện em đang bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo phụ lục II-5 nội dung cập nhật lại số điện thoại và giấy chứng thực cá nhân. Tuy nhiên mình chưa biết điền các thông tin trên vào mẫu phụ lục II-5 như nào. Mong anh có file mẫu nào tương tự thì gửi cho em theo địa chỉ mail: quangvien90nb@gmail.com
  em chân thành cảm ơn

 40. Phiền Ad cho mình hỏi: Công ty mình mới mở thêm TK ngân hàng mình đã Scan đầy đủ h.sơ và Tải lên trang dangkykinhdoanh.gov.vn nhưng k thể vào phần ký nộp được. Vậy giờ mình có thể nộp bằng bản giấy lên Sở Kế hoạch và Đầu tư k?

  1. Chào bạn,
   Trường hợp này bạn vẫn nộp bản giấy được, và nên nộp bản giấy. Hệ thống tiếp nhận online còn rất kém chưa đáp ứng được hết yêu cầu của doanh nghiệp đâu.

 41. Phiền add cho hỏi.mình đăng ký trên giấy phép kinh doanh hồ sơ nộp và ghi sai địa chỉ. trên giấy chứng nhận KD của sở kế hoạch đầu tư cấp cũng sai. bây h mình muốn chỉnh lại cho đúng địa chỉ thì làm như nào.

  1. Chào bạn,
   Do địa chỉ ghi trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đã sai, Giấy đăng ký doanh nghiệp ra địa chỉ sai. Như vậy giấy đăng ký doanh nghiệp của bạn đã được cấp hợp lệ.
   Giờ bạn chỉnh lại bằng cách làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Bạn dùng phụ lục II-1 thông tư 20 điền thông tin nộp phòng đăng ký kinh doanh của bạn nhé. Hồ sơ gồm Biên bản họp hội đồng thành viên, Quyết định đổi địa chỉ, Thông báo thay đổi địa chỉ, Bản sao CMND người đại diện pháp luật công ty.

 42. Cho em hỏi: Công ty em là công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài, sắp tới chuyển đổi một phần vốn đầu tư và chủ đầu tư đồng thời là tổng giám đốc vừa rồi mới thay đổi hộ chiếu. Em cần chuẩn bị giấy tờ gì. Em xin cảm ơn !

  1. Chào bạn,
   Như vậy công ty bạn có thay đổi về chủ đầu tư, vốn đầu tư, thông tin người đại diện. Bạn cần làm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ rất nhiều và khó. Bạn cho biết số điện thoại để Asadona liên hệ tư vấn qua điện thoại nhé. Hoặc email ảnh chụp giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp về info@asadona.com để được tư vấn qua email. Việc này là miễn phí.
   Chào bạn.

  1. Chào bạn,
   Để thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh bạn dùng Thông báo theo mẫu phụ lục II-1 luôn nhé.
   Hồ sơ nộp kèm: Biên bản họp hội đồng thành viên, Quyết định thêm ngành, CMND người đại diện.

 43. Asadona ơi, cho mình hỏi chút là với doanh nghiệp cần thành lập thì muốn thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch qua mạng thì mình cần những giấy tờ gì nhỉ?

  n

  1. Chào bạn,
   Bạn muốn thông báo tài khoản qua mạng thì chỉ cần điền mẫu II-1, phần thông tin đăng ký thuế rồi nộp qua mạng. Không cần gửi kèm giấy tờ gì vì nếu nộp thành công sẽ có mail trả lời. Văn bản trả lời sẽ xác nhận hồ sơ đã đăng ký. Tuy nhiên bạn lưu ý trước đó bạn phải đăng ký tài khoản nộp hồ sơ qua mạng, thời gian đăng ký và chờ duyệt tài khoản còn lâu hơn tự đi nộp trực tiếp.

 44. Ad ơi!
  cho em hỏi một chút ạ.
  công ty em đang làm là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ đầu tư ( nằm trong khu công nghiệp Thăng Long I) công ty em chuẩn bị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
  Vậy hồ sơ cần thiết bao gồm những gì ạ?

  Em cảm ơn ạ

  1. Chào bạn,
   Hồ sơ cần có:
   Biên bản họp của (hội đồng thành viên, hội đồng quản trị) công ty mẹ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
   Quyết định của (hội đồng thành viên, hội đồng quản trị) công ty mẹ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
   Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê người đại diện pháp luật mới.
   Bản sao CMND của cả 2 người đại diện pháp luật .
   Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh điều lệ công ty.

   Hồ sơ nộp tại ban quản lý các khu công nghiệp nên bạn nên liên hệ với họ trước để họ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sẽ chính xác nhất.

   1. Ad ơi! Cho em hỏi thêm là bên em nộp hồ sơ ở sở kế hoạch đầu tư thì họ hướng dẫn là cần phụ lục II-1, II-2, quyết định của chủ đầu tư, giấy ủy quyền, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới dịch công chứng, CMTND của người đi nộp. Vậy thì giấy tờ như vậy đã đủ chưa ạ? hay còn cần thêm gì không nữa ạ.
    Em đang làm thông báo cập nhật bổ sung thông tin doanh nghiệp. Vì bên em chuẩn bị có bác tổng mới lên thay ạ.

 45. Chào bạn,
  Bạn cho mình hỏi cách điền thông tin mẫu phụ lục II -5 với nhé. công ty mình muốn thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty TNHH sang địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần, bạn gửi giúp mình mẫu điền qua email: hothingan3007@gmail.com nhé.
  Cảm ơn bạn.

  1. Chào bạn,
   Câu hỏi của bạn không rõ ý. Không biết ý bạn “Thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty TNHH sang địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần” nghĩa là gì.
   Trường hợp này bạn liên hệ qua số điện thoại của Asadona 0251.2696499 để được hướng dẫn nhé.

 46. Chào bạn.
  Bạn cho mình hỏi công ty mình cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là cho thuê mướn nhân công lao động lên sở kế hoạch và đầu tư thì có cần xác định số dư tài khoản trên 2 tỷ đồng nữa hay không? (và làm theo phụ lục II – 1 phải không?)
  Trân trọng cảm ơn!

  1. Chào bạn,
   Hiện nay khi bạn bổ sung ngành này tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thì không bị yêu cầu điều kiện phụ nữa. Bạn được bổ sung ngành trước, kèm với dòng (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

   Tuy nhiên để hoạt động ngành này bạn vẫn cần có giấy phép con của Sở lao động thương binh xã hội theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP.

   Điều luật quy định như sau:
   ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
   MỤC I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
   Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
   Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
   1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
   2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
   3. Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
   4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.
   Điều 6. Điều kiện vốn pháp định đối với hoạt động cho thuê lại lao động
   1. Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng.
   Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.
   2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:
   a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;
   b) Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;
   c) Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

 47. chào bạn
  công ty mình muốn đăng ký bổ sung thêm TK ngân hàng vớ sở KHDT nhưng hôm nay mình nộp hồ sơ qua cổng thông tin không được vì mình vừa nộp đăng ký TK rồi và đang đợi kết quả mà hạn nộp chỉ có 10 ngày vậy mình phải làm sao
  mong được câu trả lời

  1. Chào bạn,
   Việc lập tài khoản nộp điện tử bạn cần liên hệ với phòng ĐKKD để được kích hoạt tài khoản sớm.
   Việc thông báo số tài khoản hiện nay không bắt buộc, vì vậy bạn có nộp trễ sau 10 ngày cũng không sao bạn nhé.

 48. Chào anh/chị,
  Anh, chị có thể cho em xin hướng dẫn cách ghi mẫu phụ II-25 được không ạ? Nếu được nhờ anh chị gửi qua mail giúp em một mẫu có điền sẵn thông tin nhé. Em cảm ơn rất nhiều

  1. Chào bạn,
   Phụ lục II-25 là mẫu đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
   Bạn lấy giấy đăng ký doanh nghiệp của mình ra, điền thông tin người đại diện, thông tin công ty ở trên, phần dưới bạn có thay đổi gì thì điền phần đó, còn lại xóa hết đi là được.
   Bên mình thường điền tay bản này nộp ngay tại phòng đăng ký kinh doanh nên không có file mẫu đã điền thông tin, bạn có thể gửi thông tin thay đổi của bạn vào mail info@asadona.com để bên mình điền giúp nhé.

 49. Công ty em trụ sở ở Hà Nội. Mới mở thêm một chi nhánh trong Sài gòn. bây giờ em làm thông báo số tài khoản lên Sở KHĐT Tp Hồ Chí MInh thì làm theo Mẫu Phụ lục ii-1 hay phụ lục II-5 ạ ? em đang phân vấn quá nhờ Asadona hỗ trợ em. Em cảm ơn ạ

 50. Chào Anh/Chị
  Tổng Giám Đốc công ty em thay đổi chứng minh thư sang thẻ căn cước và mở thêm tài khoản ngân hàng mới. Anh /Chị cho em hỏi em làm trên phụ II-1 hay phụ II-5 ? vì vừa thay đổi số chứng minh của người đại diện pháp luật vừa đăng ký tài khoản ngân hàng mới. Rất mong sự trợ giúp của anh/chị. Cảm ơn rất nhiều .

 51. Kính gửi Anh/ Chị,

  Anh/ Chị cho em hỏi: Hiện tại Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty em là: Đường số 11, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Nay Nhà nước đổi tên thành: Đường số 11, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Vậy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có phải làm lại không Anh/ Chị? Kính nhờ Anh/ Chị tư vấn giúp em ạ.

  Em cám ơn Anh/ Chị.

  1. Chào anh chị
   Anh chị phải cập nhật lại thông tin địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
   Mẫu dùng mẫu II-5 (cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp) để làm hồ sơ nha.

 52. Cho mình hỏi đơn vị mình tên là: Chi nhánh công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 – Xí nghiệp xây dựng Công trình. Vậy mình muốn gửi thông báo mở thêm tài khoản ngân hàng thì làm theo phụ lục nào. Tks

  1. Chào bạn,
   Bạn vẫn dùng mẫu II-1 để thông báo tài khoản ngân hàng và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh. Nhưng lưu ý đơn vị đứng tên và ký trong mẫu đăng ký là đại diện chi nhánh, và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

 53. Cho mình hỏi nhờ chút: bây giờ mà bổ sung thêm tài khoản ngân hàng thì dùng mẫu II-1 hay II-5 ah. Mình cảm ơn nhiều!

 54. Cho mình hỏi: Công ty mình tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử thì phát hiện tên Giám đốc trên cổng thông tin điện tử bị sai so với đăng kí kinh doanh. Mình lên phòng DDKKD hỏi thì họ cho 1 loạt giấy tờ về điền mà mình xem đại loại là thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là sao vậy ta. bên trên họ đánh sai thì họ cần tra cứu bản đăng kí kinh doanh để biết để sửa lại. Mà mình chỉ muốn sửa lại tên giám đốc trên cổng thông tin điện tử cho chính xác vì nhiều cty tra cứu tưởng bên mình thay đổi giám đốc khác. hic

  1. Chào bạn,
   Đúng như trường hợp bạn đã gặp, nếu thông tin trong cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp sai so với thực tế, dù là lỗi của khâu nhập liệu, thì bạn vẫn phải xem như đó là lỗi của mình và nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đó là cách hoạt động của hệ thống này 😉
   Để xác định lỗi bạn có thể yêu cầu trích lục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp. Nếu tên giám đốc khi nộp giống tên trên hệ thống thì do bạn cung cấp thông tin sai, bạn sẽ phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Nếu tên giám đốc khi nộp là đúng và khác tên trên hệ thống thì do người nhập sai, bạn phải làm thủ tục bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tóm lại bạn làm luôn thủ tục thay đổi thì sẽ nhanh gọn hơn.

 55. Xin chào, trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh bị ghi sai loại giấy chứng thực từ căn cước công sang thành chứng minh thư nhân dân thì xử lý thế nào ah. p/s Lỗi này do hồ sơ nộp lên sở khdt trong quá trình chế bản đã đánh sai, nhưng không được phát hiện kịp thời. cảm ơn luật sư.

  1. Chào bạn,
   Khi nhận kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh có phần ký tên người nhận. Bạn đã ký và nhận giấy về thì những sai sót trên giấy coi như đã được bạn đồng ý chấp nhận. Vì vậy, dù là sai sót của bộ phận đánh máy, thì hiện nay bạn vẫn phải làm thủ tục bổ sung cập nhật thông tin để điều chỉnh giấy Đăng ký doanh nghiệp theo thông tin đúng. Bạn có thể gửi yêu cầu về mail alo@asadona.com để chúng tôi điền hồ sơ giúp bạn. Thủ tục này không mất phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.