đăng ký kinh doanh

Bảng mã ngành các ngành xây dựng

Bảng mã ngành các ngành xây dựng XÂY DỰNG 4100 41000 Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 42101 Xây dựng công trình đường sắt 42102 Xây dựng công trình đường bộ 4220 42200…

Thủ tục thành lập công ty con tại Đồng Nai

Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang tỉnh thành khác, cách được lựa chọn chiều nhất là thành lập công ty con. Với sự am hiểu các chính sách đầu tư tại Đồng Nai. Asadona thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp lập công ty con…

Các câu hỏi thường gặp về luật doanh nghiệp 2014

Các câu hỏi của thường gặp được tập hợp từ các câu hỏi đến từ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao của luật doanh nghiệp 2005 với luật doanh nghiệp 2014. Nhóm vấn đề…