Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

hop dong thoi vu

Loại hình hợp đồng lao động thời vụ nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo mùa vụ có thể thuê nhân công làm việc theo mùa vụ. Tuy nhiên loại hình hợp đồng này cũng được những doanh nghiệp gia công tận dụng thường xuyên để kê khai chi phí đầu vào. Vậy mỗi năm doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa bao nhiêu lần? Khi thuê lao động theo mùa vụ doanh nghiệp có phải ký hợp đồng lao động không?

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH12 tại Điều 22 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Công việc tạm thời dưới 3 tháng, có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 16 quy định hình thức hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. “

Căn cứ theo quy định trên:

– Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng lao động thời vụ đối với các công việc theo thời vụ. Việc ký hợp đồng lao động thời vụ các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải giao kết hợp đồng bẳng văn bản.

– Trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải ký hợp đồng mới, nếu doanh nghiệp không ký lại hợp đồng lao động thì hợp đồng thời vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp.

– Doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký kết hợp đồng thời vụ hai lần liên tiếp nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.
Doanh nghiệp khi thanh toán lương cho người lao động ký hợp đồng lao động thời vụ thì cần phải chú ý một số đặc điểm sau:

Vấn đề lương và thuế thu nhập cá nhân của lao động thời vụ.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I quy định về khấu trừ thuế thì khi chi trả thu nhập cho người lao động ký hợp đồng thời vụ cần phải chú ý những điểm sau:

– Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ có tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

Ví dụ: Doanh nghiệp chi trả cho lao động thời vụ tổng số tiền là 5.000.000 đồng thì trước khi chi trả doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN của người lao động là:

5.000.000 x 10% = 500.000 đồng.

– Người lao động có hợp đồng lao động thời vụ có thu nhập 1 tháng từ 2 triệu đồng trở lên có thể làm bản cam kết mẫu 23/BCK-TNCN gửi cho công ty để tạm thời chưa khấu trừ thuế. Người lao động chỉ được làm bản cam kết khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Có thu nhập duy nhất tại một nơi.

+ Tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

– Doanh nghiệp phải kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với những cá nhân có hợp đồng lao động thời vụ theo mẫu số 05-2/BK-TNCN.

, ,

35 bình luận trong “Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

 1. Dạ cho e hoi e làm hợp đồng thuê côg nhân dưới 3tháng từ tháng 1-3, đến tháng 5 cty e thuê lại công nhân này như hợp đồng trên. vậy đến tháng 9, thuê lại họ được không ạ.

  1. Chào bạn,
   Theo quy định của luật lao động thì bạn không được ký hợp đồng thời vụ quá 2 lần liên tiếp. Vậy lần thứ 3 này bạn nên ký hợp đồng lao động không thời hạn. Ngoài ra nếu công việc có tính thường xuyên thì bạn cũng nên ký hợp đồng chính thức để sau này kiểm tra thuế không bị loại ra.

 2. Dạ Anh (Chị) cho em hỏi còn trường hợp của Công ty em là ký hợp đồng thuê công nhân dưới 1 tháng (vì tính chất công việc không ổn định), thì trong 1 năm công ty em có thể ký hợp đồng thời vụ với cùng 1 Công nhân tối đa là được bao nhiêu lần ạ. Em cảm ơn Anh (Chị) nhiều !

  1. Chào bạn,
   Theo Luật lao động. Điều 22. Loại hợp đồng lao động
   Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Như vậy, Theo quy định thì trong 1 năm, với cùng 1 công nhân, công ty bạn chỉ được ký tối đa 2 hợp đồng thời vụ.

 3. a/c cho e hỏi là hđ 3 tháng k được kí 2 lần liên tiếp trong năm vậy nếu lao động làm 6 tháng nghỉ 1 tháng rồi xin vào làm lại thì có thể kí hđ 3 tháng tiếp k ạ

  1. Chào bạn,
   Bạn có thể làm như vậy nếu tính hợp đồng trước là hợp đồng khoán việc, và công việc đã xong, hợp đồng đã thanh lý. Còn hiện nay người đó quay lại làm hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng.
   Tuy nhiên, không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Như vậy, trong trường hợp tính chất công việc bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động nhưng người sử dụng lao động lại ký kết hợp đồng khoán là sai quy định.

 4. cho e hỏi cty e có thuê nhân công nhưng tháng chỉ làm 2-3 ngày thì làm hợp đồng thế nào ạ?, mỗi tháng công ty e chỉ có đơn hàng rồi thuê nhân công chỉ 2-3 ngày vậy e làm hợp đồng thế nào cho phù hợp ạ?

  1. Chào bạn,
   Về kế toán, để đưa được chi phí này vào sổ sách hợp lệ thì bạn cần bộ hồ sơ sau cho từng người:
   1. Hợp đồng lao động công nhật
   2. Bảng nội dung công việc
   3. Bảng thanh toán lương
   4. Bảng chấm công
   5. Bản cam kết thu nhập cả năm theo mẫu 23
   6. Nếu là lao động khoán việc thì kèm theo Phiếu xác nhận hoàn thành công việc

   Để giảm phức tạp, bạn làm hồ sơ mẫu, chừa trống thông tin cần điền rồi in hàng loạt, sau đó điền tay cho từng công nhân ký khi làm việc.

 5. Anh chị cho em hỏi trong năm 2017 em thuê 1 nhân viên kinh doanh ký hợp đồng 3 tháng ( từ tháng 6/2017-8/2017 và từ tháng 9/2017-11/2017) Nhân viên ấy làm đến tháng giữa tháng 11 thì nghỉ việc. Vậy tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần hay khấu trừ luôn 10% thuế ạ. cuối năm khi quyết toán thuế TNCN thì kê vào bảng 05-1BK hay 05-2BK ạ. Em cảm ơn nhiều

 6. Bên e thuê 1 cô tạp vụ dọn dẹp vì Cty nhỏ nên ko cần dọn dẹp vệ sinh nhiều như vậy e có thể làm hợp đồng khoán 3 tháng thuê cô ấy dọn vào t1.t2.t7 được ko ạ?

 7. Cho tôi xin hỏi: Tôi mở quán Trà Sữa, có tất cả 6 nhân viên. Vì đây là công việc thời vụ nên các nhân viên thường không làm lâu dài nên mỗi nhân viên tôi chỉ ký hợp đồng lao động 2,5 tháng. Vậy tôi có thể ký tối đa bao nhiêu lần với 1 nhân viên và tiền lương của nhân viên có bị trừ thuế thu nhập cá nhân không? Xin cảm ơn./.

  1. Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH12 tại Điều 22 và Điều 16 quy định như sau:
   – Doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký kết hợp đồng thời vụ hai lần liên tiếp nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.
   – Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I quy định về khấu trừ thuế thì khi chi trả thu nhập cho người lao động ký hợp đồng thời vụ cần phải chú ý những điểm sau: Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ có tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

 8. Dạ cho e hỏi bên e làm bên thiết kế phần mềm. Mỗi lần cần cung cấp dịch vụ thì e ký hđ giao khoán cho 1 cá nhân không có tư cách pháp nhân. Rồi đóng 10% thuế TNCN cho cá nhân đó. Em muốn hỏi có quy định nào quy định 1 năm được ký thuê khoán với cá nhân đó bao nhiêu lần không ạ. Hay cũng giống như loại HĐ thời vụ, 1 năm chỉ được 1 lần ạ.

 9. ad cho mình hỏi là cty mình có 1 anh do đang trục trặc phần BHXH nên phải đến tháng 10 thì anh ấy mới ký hợp đồng chính thức được trong khi anh ấy vào ngày 20/03/2018 vậy mình ký hợp đồng thời vụ 3 tháng là từ 20/03/2018 – 20/06/2018 với mức lương là 4.900.000 cộng 300.000 chuyên cần .chuyên cần thì nếu nghỉ 2 ngày sẽ không còn.vậy nên mình phải trừ 10% tổng thu nhập tháng đó hay sao ad ? và bao gồm tiền tăng ca hay kg ?và 10% này phải đóng thuế TNCN cho anh ấy hay là thế nào ?và sau đó cty mình ký tiếp hợp đồng thời vụ từ 21/06/2018 đến 21/09/2018 có ok kg ad ?tks

  1. Chào bạn,
   Theo quy định tại thông tư 111 thì bạn phải trích 10% tổng thu nhập của anh ấy để đóng thuế TNCN cho anh ấy. Gồm cả khoản chuyên cần và tăng ca. Bạn có thể ký tiếp hợp đồng thời vụ thứ hai và sau đó là hợp đồng chính thức.

 10. Cho em hỏi: bên em là công ty về phân bón, có thuê nhân công bốc vác theo khối lượng phân. như vậy chỉ bốc vác khi có phân về hoặc phân đi. vậy muốn ký hđ lao động thời vụ thì các hồ sơ cần là gì ạ?

  1. Chào bạn,
   Về hợp đồng với người lao động thì việc bốc vác không làm theo mùa vụ mà làm theo thời gian rải rác cả năm cho nên các doanh nghiệp thường không ký hợp đồng thời vụ (mỗi năm 2 lần, mỗi lần dưới 3 tháng) mà sẽ ký hợp đồng khoán việc và thanh toán theo nội dung công việc.
   Về kế toán, để đưa được chi phí này vào sổ sách hợp lệ thì bạn cần bộ hồ sơ sau cho từng người:
   1. Hợp đồng lao động công nhật
   2. Bảng nội dung công việc
   3. Bảng thanh toán lương
   4. Bảng chấm công
   5. Bản cam kết thu nhập cả năm theo mẫu 23
   6. Nếu là lao động khoán việc thì kèm theo Phiếu xác nhận hoàn thành công việc

   Để giảm phức tạp, bạn làm hồ sơ mẫu, chừa trống thông tin cần điền rồi in hàng loạt, sau đó điền tay cho từng công nhân ký khi làm việc.

 11. Cho em hỏi công ty em thuê anh A làm lao động thời vụ tháng 3 và 4, sau đó đến tháng 10 và 11 thuê lại 1 lần nữa.Vậy e có cần làm mẫu C 02 ko ạ. Nếu cần thì làm cả hai lần theo hợp đồng thời vụ hay như thế nào ạ

 12. cho em hỏi: công ty em làm hồ sơ cho thuê nhân sự hỗ trợ cho công ty đối tác, và nhân viên bên em mướn thuê thời vụ dưới 1 tháng vậy bên em có cần làm hợp đồng lao động hay không? nếu trườnghợp lao động dưới 1 tháng thì TNCN như thế nào ạ ? vì khi nào phát sinh bên em mới mướn à còn bình thường bên em cũng k phát sinh nhiều /\

  1. Chào bạn,
   Như vậy bạn phải làm hợp đồng thời vụ với người lao động như bình thường. Nếu thu nhập cho mỗi người dưới 2.000.000 đồng/lần thì không phải đóng thuế TNCN. Nếu trên 2.000.000 đồng/lần thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN hoặc làm cam kết 02/CK-TNCN nhé.

 13. Mình là lao động thời vụ, với mức hợp đồng đã ký là 10 triệu, nhưng khi nhận lương trừ hết các chi phí & Bảo hiểm còn 7,875.000 Triệu. Xin hỏi vì sau lại như vậy???

  1. Chào bạn,
   Theo các quy định hiện nay thì có thể kế toán đã trừ của bạn 10% thuế thu nhập cá nhân. 10,5% tổng các khoản bảo hiểm gồm: 8% bảo hiểm xã hội, 1.5% bảo hiểm thất nghiệp, 1% bảo hiểm y tế. (Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.)
   Còn 0.75% còn lại bạn hãy hỏi phòng nhân sự xem sao nhé. Nếu đó là bảo hiểm Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp thì cũng không đúng vì nó phải là 0.5% và do công ty đóng chứ không phải do người lao động đóng.

 14. dạ cho e hỏi: công ty e bên sản xuất. có tháng sản xuất. có tháng ko. mà tháng sản xuất đó chỉ làm khoảng 5 ngày. vậy e phải làm hợp đồng như thế nào để được tính vào cp

  1. Chào bạn,
   Trường hợp này bạn nên làm hợp đồng khoán việc. Nội dung công việc được khoán không thường xuyên và liên tục thì bạn có thể khoán theo khoảng thời gian.

 15. Cho mình hỏi, công ty ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm sau đó ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn 3 năm với mình. Kết thúc hợp đồng xác định thời hạn 3 năm, mình và công ty chấm dứt hợp đồng 5 ngày, sau đó mình lại ký hợp đồng 1 năm với công ty. Như vậy có đúng không? và cơ sở pháp lý như thế nào a.

  1. Chào bạn,
   Theo luật lao động và các văn bản hướng dẫn thì việc ký hợp đồng lao động xác định thời hạn như vậy là đúng luật.

 16. Bên mình là cty Tư vấn thiết kế gồm có công việc tv thiết kế , tv giám sát, quản lý dự án. Vậy khi có hợp đồng của tháng nào thì chia nhân công vào cho tháng đó luôn hay là chia đều cho cả năm ạ

  1. Chào bạn,
   Nếu bạn chia nhân công thời vụ vào được đúng các tháng có việc thì quá tốt. Sau này bạn sẽ đỡ phải giải trình với thuế hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.