Giấy phép con

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Kinh doanh hóa chất là một ngành kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp cần có đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định về điều kiện kinh doanh hóa chất hiện…

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các…

Thủ tục đăng ký ứng dụng thương mại điện tử

Hiện nay, kinh doanh thương mại điện tử đang bùng nổ. Những doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tư nghiêm túc muốn hoạt động đúng pháp luật. Tuy nhiên, kinh doanh thương mại điện tử là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp…

Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 quy định loại hình kinh doanh này cần có điều kiện và giấy phép con. Quy định…

Điều kiện sản xuất và kinh doanh rượu

Asadona nhận được nhiều câu hỏi về điều kiện sản xuất và kinh doanh rượu của khách hàng. Xin giới thiệu một số quy định về điều kiện sản xuất và kinh doanh rượu theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tư 60/2014/TT-BCT. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu…