Giấy phép con

Thủ tục xin giấy phép dạy nghề của cơ sở

Hiện nay các trung tâm dạy nghề mọc lên rất nhiều, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao. Và giải quyết tình trạng thiếu thợ trong môi trường lao động. Tuy nhiên, để hoạt động một cách hợp pháp thì các cơ sở đào tạo…

Thủ tục xin giấy phép hoạt động in

Theo quy định của pháp luật thì khi kinh doanh dịch hoạt động in thì phải có giấy phép. Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động in là như thế nào? Asadona xin giới thiệu tới…

Thủ tục làm giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cung ứng lao động Giấy phép cung ứng lao động là thuật ngữ mà các doanh nghiệp thường xuyên dùng trong giao dịch. Theo quy định của Bộ luật lao động thì đây là một giấy phép điều kiện để kinh doanh hoạt động “Cho thuê lại lao…

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Khi doanh nghiệp thực hiện sản xuất và cung cấp điện cho một khu dân cư, hoặc một doanh nghiệp khác, hoặc hòa vào mạng lưới điện quốc gia thì cần phải xin Giấy phép hoạt động điện lực. Thủ tục xin cấp phép hoạt động điện lực được Bộ…

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Kinh doanh hóa chất là một ngành kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp cần có đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định về điều kiện kinh doanh hóa chất hiện…

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các…

Thủ tục đăng ký ứng dụng thương mại điện tử

Hiện nay, kinh doanh thương mại điện tử đang bùng nổ. Những doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tư nghiêm túc muốn hoạt động đúng pháp luật. Tuy nhiên, kinh doanh thương mại điện tử là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp…