Category: Giấy phép con

1

Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải nguy hại

  Điều kiện kinh doanh mới nhất Theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Điều 31. Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép xử lý...

2

Thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương Ngày 15/04/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1471/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh...

0

Danh sách ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định

  Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định được quy định khác nhau tùy theo ngành nghề mà công ty đăng ký. Vốn pháp định phải được chứng minh khi đăng...

12

Giấy phép hành nghề khoan giếng

Gần đây các doanh nghiệp khoan giếng gặp khó khăn khi bị cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp “Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất” trong khi hoạt động. Giấy phép này là gì và bị điều chỉnh bởi những quy định nào? Asadona xin cung cấp...

1

Đăng ký kinh doanh gas ở Đồng Nai

Khí đốt hoá lỏng (gas) là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Danh mục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá dịch vụ...

Quy trình tuyển dụng nhân sự 0

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày 23/05/2014 Chính phủ vừa có Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Asadona gửi đến khách hàng đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm tại  Đồng Nai một...

0

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Asadona nhận làm giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất cho doanh nghiệp Đồng Nai đúng theo luật hóa chất và các quy định pháp luật liên quan. Xin gửi đến khách hàng một số thông tin thủ tục...