Pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Khách hàng đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sử dụng dịch vụ của Asadona sẽ mặc nhiên được đăng ký thuế lần đầu miễn phí. Tuy nhiên vẫn có những khách hàng ở nới khác muốn tìm hiểu về thủ tục này nên Asadona xin trích đăng để khách…

Quy định về phá sản doanh nghiệp

Phá sản là gì? Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Phá sản không chỉ là sự xung đột lợi ích giữa…