Đăng ký kinh doanh gas ở Đồng Nai

dieu kien kinh doanh gas

Khí đốt hoá lỏng (gas) là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Danh mục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. Thương nhân kinh doanh mặt hàng khí đốt hoá lỏng (gas) phải thực hiện các qui định tại Thông tư số 15/1999/TT/BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại. Cụ thể như sau:

1- Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng này, đồng thời phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Thương mại (nay là Sở Công thương) quản lý địa bàn cấp.
2- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị: Cửa hàng phải có thiết kế xây dựng theo qui định của Tiêu chuẩn Việt Nam- TCVN 2622:1995.
Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này phải thực hiện các điều kiện qui định tại Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam- TCVN 6223: 1996 về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện.
3- Điều kiện về trình độ chuyên môn: Cán bộ, nhân viên của hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, được huấn luyện về phòng độc, phòng cháy, chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.
4- Điều kiện về sức khoẻ: Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.
5- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ: Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo qui định tại Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6223: 2996 và được cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài các điều kiện nêu trên, các thương nhân kinh doanh khí đốt hoá lỏng (gas) còn phải thực hiện các qui định sau:
– Việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai khí đốt hoá lỏng tại các cửa hàng phải tuân thủ các qui định tại Mục 7 Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6223:1996
– Việc tự vận chuyển khí đốt hoá lỏng từ cơ sở sản xuất, chiết nạp về cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng và từ cửa hàng đến các hộ tiêu thụ phải tuân thủ các qui định tại Mục 8 Tiêu chuẩn Việt Nam- TCVN 6223: 1996 .
– Phải niêm yết Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng, giá bán lẻ của từng chủng loại chai khí đốt hoá lỏng đang bán.
– Có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc cung cấp bản hướng dẫn cho khách hàng sử dụng an toàn chai khí đốt hoá lỏng, kể cả khi sử dụng bếp gas
– Không được kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, dễ nổ, các mặt hàng ăn uống, lương thực, thực phẩm tại cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

 

Thủ tục đăng ký kinh doanh gas thực hiện như sau:

– Lập cơ sở kinh doanh, có thể là Công ty, Doanh nghiệp tư nhân. Thủ tục thành lập được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
– Sau khi thành lập cơ sở kinh doanh, phải xin giấy phép kinh doanh gas tại Sở Công thương. Thủ tục xin giấy phép được quy định tại được quy định tại Điều 30, nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và nghị định số 118/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng tại Sở Công thương. Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn, nếu hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị:
Mẫu dùng cho doanh nghiệp
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh khí đốt hoá lỏng;
3. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
4. Giấy khám sức khoẻ của người trực tiếp tham gia kinh doanh;
5. Bản sao giấy học nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của người trực tiếp tham gia kinh doanh;
6. Bản sao giấy học nghiệp vụ khí đốt hoá lỏng của người trực tiếp tham gia kinh doanh;
Số lượng hồ sơ: 04 bộ. Tất cả các bản sao đều có thị thực sao y bản chính.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ, Phòng Kinh tế tiến hành thẩm tra cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định, phòng Kinh tế gửi biên bản thẩm tra kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng, thuốc lá trình UBND thành phố để xem xét cấp giấy phép theo quy định (Tòan bộ công đọan này thời gian tối đa là 15 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ)

Bước 3: Nhận kết quả. Cơ sở kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công thương.

 

Thủ tục cấp phép kinh doanh khí đốt hóa lỏng tại Đồng Nai

Về việc cấp phép kinh doanh khí đốt hóa lỏng tại Đồng Nai, doanh nghiệp thuộc các huyện thì chỉ thực hiện đăgn ký kinh doanh cấp tỉnh, các giấy phép điều kiện thì đăng ký cấp huyện.

Căn cứ công văn số 14/TMDL ngày 07/5/2001 của Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai (Nay là Sở Công Thương) về việc hướng dẫn một số điểm chính trong quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh; Gas, Thuốc lá, Rượu:
Căn cứ công văn số 644/STMDL-TM ngày 16/10/2007 của Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai (Nay là Sở Công Thương) về việc phân cấp cho UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng và cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá, rượu:

I/. Về quy trình thực hiện
Phòng Kinh tế thành phố kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, tiến hành tổ chức đòan thẩm tra gồm các thành phần như sau:
– Đại diện phòng Kinh tế;
– Đại diện UBND phường, xã;
– Đại diện chủ hộ kinh doanh
Sau khi thẩm tra cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định, phòng Kinh tế gửi biên bản thẩm tra kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng, thuốc lá trình UBND thành phố để xem xét cấp giấy phép theo quy định (Tòan bộ công đọan này thời gian tối đa là 10 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ)

II/. Về thủ tục, hồ sơ (áp dụng cho cả trường hợp cấp mới và trường hợp cấp đổi) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas), hồ sơ gồm:
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu quy định, nếu là hộ kinh doanh cá thể thì đơn phải có xác nhận của của UBND xã, phường).
– Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nội dung có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hóa lỏng).
– Bản sao (có công chứng) giấy xác nhận điều kiện an toàn PCCC
– Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức hóa lỏng (trường hợp cơ sở mới thành lập sau thời điểm mở lớp học thì cơ sở phải làm cam kết tham gia học tập khi Sở Công thương tổ chức.
– Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cơ bản.
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khi đốt hóa lỏng cũ (bản chính, chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp đổi)
– Nếu thuê địa điểm kinh doanh; Phải có hợp đồng thuê mặt bằng địa điểm và có xác nhận của UBND phường, xã.

, ,

1 bình luận trong “Đăng ký kinh doanh gas ở Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.