Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

hướng dẫn đăng ký kinh doanh - thành lập doanh nghiệp

Hiện nay doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai đã có thể đăng ký kinh doanh qua mạng và nhận kết quả tại nhà.

Người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết hướng dẫn về quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được thể hiện trong tài liệu đính kèm sau:

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Câu hỏi: Các trường hợp đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện được trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 28, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  thì để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký qua mạng điện tử, căn cứ thực tế và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, việc áp dụng đăng ký qua mạng điện tử được thực hiện theo lộ trình từng bước đối với các trường hợp đăng ký doanh nghiệp khác nhau.
Hiện tại, các trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được áp dụng như sau:
– Trường hợp nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng:
+ Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
+ Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
+ Đăng ký thay đổi các thông tin về thuế của doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc
– Trường hợp nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
+ Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
+ Tất cả các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Câu hỏi: Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hiện nay đang được áp dụng tại những tỉnh/thành phố nào?

Trả lời: Phạm vi áp dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có gì khác so với hồ sơ đăng ký bằng bản giấy?

Trả lời:

So sánh hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và hồ sơ đăng ký bằng bản giấy:

– Về cơ bản, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cần có đầy đủ các giấy tờ theo quy định như hồ sơ nộp bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

– Đối với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng, số lượng chữ ký và người ký trong hồ sơ đăng ký điện tử phải tương ứng với số lượng và người ký trong hồ sơ bằng bản giấy.

– Đối với trường hợp không sử dụng chữ ký số công cộng, hồ sơ đăng ký điện tử phải được xác thực bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật.

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.