Kế toán thuế gồm những công việc gì

Kế toán thuế đóng vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Nó là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước. Vậy kế toán thuế là gì? Công việc và trách nhiệm của kế toán thuế như thế nào? bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những vấn đề trên.

Kế toán thuế là gì ?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

Các loại thuế thường gặp

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 • Thuế xuất nhập khẩu (XNK)
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Thuế thu nhập cá nhân ( TNCN)
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế trước bạ
 • Thuế môn bài

Các nhiệm vụ chính của một nhân viên kế toán thuế

 • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế (Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nhà nước miễn lệ phí thuế môn bài năm kể từ năm 2021).
 • Mỗi ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
 • Mỗi cuối tháng sẽ lập báo cáo  thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có).
 • Mỗi quý sẽ làm báo cáo thuế tháng của quý đó. Báo cáo quý các thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 và báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trách nhiệm của kế toán thuế

 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất, theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm, hoàn thuế khi có phát sinh. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp đề xuất biện pháp xử lý.
 • Hàng tháng lập chứng từ báo cáo thuế. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế giá trị gia tăng, vận chuyển nội bộ theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng. (nếu có)
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận). Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận). Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.
 • Hàng quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở. Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.

Kế toán thuế có trách nhiệm bảo vệ và giải trình thành công mọi kết quả kê khai về thuế trước cơ quan thuế. Như vậy vai trò của kế toán thuế vô cùng quan trọng. Không chỉ đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp mà còn đóng góp vào việc bảo vệ lợi ích xã hội qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.