Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Khách hàng đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sử dụng dịch vụ của Asadona sẽ mặc nhiên được đăng ký thuế lần đầu miễn phí. Tuy nhiên vẫn có những khách hàng ở nới khác muốn tìm hiểu về thủ tục này nên Asadona xin trích đăng để khách…

Phần mềm kế toán trực tuyến FAST

Trong chương trình cộng tác với  công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST, Asadona xin giới thiệu đến khách hàng của mình tại Biên Hòa Đồng Nai một phần mềm kế toán mà chúng tôi cho rằng có thể xử lý tốt công việc của khách hàng với…

Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn

Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC Kể từ 01/07/2013 Thông tư 64/2013/TT-BTC sẽ được áp dụng  thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC và13/2011/TT-BTC. Đây là một sô điểm mới được quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn. Asadona xin giới thiệu một số điểm chính cần…

Quy định về phá sản doanh nghiệp

Phá sản là gì? Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Phá sản không chỉ là sự xung đột lợi ích giữa…

Thời hạn nộp các báo cáo thuế 2013

Thời hạn nộp các báo cáo thuế 2012 – 2013 Việc thực hiện nghĩa vụ nộp các báo cáo với cơ quan thuế mặc dù đã được quy định rõ ràng trong Luật kế toán nhưng luôn là khâu mà doanh nghiệp thường xuyên vi phạm nhất. Điều này có…

Hotline: 0855449955
SMS: 0855449955 Message facebook Zalo: 0855449955