Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp

thông tư về việc đăng ký doanh nghiệp

Asadona nhận thấy trong quá trình xử lý thủ tục cho khách hàng, khách hàng cũng cần tìm hiểu tra cứu một số quy định về thủ tục doanh nghiệp. Chúng tôi xin trích đăng văn bản giúp quý khách dễ dàng tra cứu hơn. Hiện nay các hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp đang được thực hiện theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục và một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định tại:
a) Luật Doanh nghiệp;
b) Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
c) Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (Nghị định số 05/2013/NĐ-CP);
d) Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 102/2010/NĐ-CP).

Một số đề mục đáng lưu ý như sau:

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Chương II
ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP, TÊN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Điều 13. Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Điều 14. Xử lý tranh chấp, khiếu nại về tên doanh nghiệp

Chương III
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP,
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, THÔNG BÁO
LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Điều 15. Các mẫu giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thông báo lập địa điểm kinh doanh
Điều 16. Các mẫu giấy tờ do Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành
Điều 17. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP
Điều 18. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế
Điều 19. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp
Điều 20. Thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP
Điều 21. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần vốn cam kết góp
Điều 22. Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán
Điều 23. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Điều 24. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
Điều 25. Hồ sơ, thủ tục chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập
Điều 26. Đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty CP
Điều 27. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Quý khách có thể tải về bản đầy đủ của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT và các phụ lục tại đây:

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC THÔNG TƯ 01/2013/TT-BKHĐT

, , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.