Quy định về việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Form công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Form công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Theo Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ, Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia bao gồm hai nội dung chính là hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh và xây dựng hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp nhằm tin học hóa công tác đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Nghị quyết này đặt nền móng đầu tiên cho quá trình tin học hóa công tác đăng ký doanh nghiệp. Tới năm 2010, với sự ra đời của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, khung khổ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thiện, tạo một bước ngoặt mới trong tiến trình cải cách công tác đăng ký doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Song song với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, với nền tảng là Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (www.dangkykinhdoanh.gov.vn), đã được xây dựng và đưa vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu từ cộng đồng và doanh nghiệp về công khai, minh bạch hóa thông tin. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận với khối thông tin chính thống, có tính pháp lý và cập nhật về tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin doanh nghiệp trên thị trường và phục vụ công tác hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô của các cơ quan nhà nước.

Trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ngoài các tính năng về đăng ký doanh nghiệp trực tuyến cùng với các tính năng hỗ trợ người sử dụng thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp và tra cứu thông tin về doanh nghiệp phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua trên Cổng đã bổ sung thêm hai dịch vụ mới cung cấp cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp là Dịch vụ thông tin và Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hai dịch vụ này là điểm mới trong quá trình cải cách đăng ký kinh doanh hiện nay nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch.

Dịch vụ thông tin doanh nghiệp

Dịch vụ thông tin ra đời xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và của chính các cơ quan nhà nước về tiếp cận với các nguồn thông tin pháp lý cũng như các tài liệu liên quan đến một hoặc một số doanh nghiệp cụ thể trong những năm đất nước bắt đầu quá trình hội nhập với quốc tế một cách sâu rộng cùng với các cam kết công khai, minh bạch hóa thông tin từ phía chính cơ quan quản lý doanh nghiệp. Với dịch vụ mới được cung cấp này, tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với các thông tin pháp lý về doanh nghiệp thông qua một đầu mối thông tin duy nhất và có giá trị pháp lý, thay thế phương thức tiếp cận thông tin truyền thống là cơ chế “xin – cho”. Đồng thời, với các tiện ích từ Internet, việc trao đổi ý kiến và hỗ trợ người sử dụng Dịch vụ thông tin cũng rất thuận tiện và nhanh chóng. Có thể nói Dịch vụ thông tin là bước chuyển mình quan trọng của công cuộc cải cách đăng ký kinh doanh hướng đến công khai hóa, minh bạch hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp và cách thức phục vụ cộng đồng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tính đến ngày 31/12/2013, qua hơn 7 tháng kể từ khi Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia lần đầu tiên được đưa vào hoạt động phục vụ toàn thể cộng đồng vào ngày 15/04/2013, đã có 2.722 đơn hàng dịch vụ thông tin được cá nhân và doanh nghiệp giao dịch thành công trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, với 5.076 sản phẩm về thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp thành công tới người sử dụng. Số lượng giao dịch tuy chưa lớn nhưng lại cho thấy triển vọng khá khả quan cho một dịch vụ mới mẻ và hiện đại tại Việt Nam.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nghĩa vụ công bố các nội dung về đăng ký doanh nghiệp là một trong số các nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện trong suốt quá trình tồn tại để đảm bảo sự công khai, minh bạch về thông tin của doanh nghiệp đó với cộng đồng. Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT… đã có những quy định cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp còn nặng tư duy làm cho đủ thủ tục và chưa thực sự quan tâm đến nội dung của công bố. Thêm vào đó, tình trạng các công bố được đăng phân tán, rải rác và thiếu thống nhất trên nhiều loại hình báo chí, thông tin đại chúng khiến cho việc theo dõi, giám sát của cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao.

Để hỗ trợ cho việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như để tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát của xã hội, ngày 01/10/2013, dịch vụ công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp đã chính thức được đưa vào hoạt động để phục vụ cộng đồng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở phạm vi toàn quốc. Với các tính năng thân thiện và dễ sử dụng, các doanh nghiệp hoặc các cá nhân có thể tự mình thực hiện hoặc đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hỗ trợ việc đăng công bố thông tin doanh nghiệp. Mọi tổ chức, cá nhân cũng dễ dàng tìm kiếm và xem các công bố của các doanh nghiệp trên toàn quốc và được hỗ trợ trực tuyến, trực tiếp nếu trong quá trình thực hiện gặp khó khăn.

Tuy mới chính thức được triển khai phục vụ cộng đồng trong thời gian ngắn, nhưng kết quả ban đầu mang lại rất khả quan. Trong 3 tháng triển khai từ 01/10/2013-31/12/2013, đã có 12.352 công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp được đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đây là bước khởi đầu đáng khích lệ đối với một dịch vụ mới, là công cụ hỗ trợ cho quá trình công khai hóa, minh bạch hoá thông tin đăng ký doanh nghiệp đến toàn cộng đồng.

Dịch vụ thông tin và Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là hai dịch vụ được đánh giá có tiềm năng lớn trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bên cạnh Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến. Có thể nói, việc phát triển các dịch vụ này là một bước đi hết sức có ý nghĩa không chỉ với bản thân cộng đồng doanh nghiệp mà còn với toàn xã hội, góp phần thực hiện việc giám sát xã hội, nâng cao vai trò của cả cộng đồng trong việc giám sát doanh nghiệp, công khai hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp và là một bước tiến của quá trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia.

Một số câu hỏi thường gặp về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp phải đăng bố cáo trong những trường hợp nào?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông tin trong các trường hợp sau

–       Đăng ký thành lập mới;

–       Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

–       Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty;

–       Doanh nghiệp công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp.

 

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng TT ĐKDNQG như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 56, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng TT ĐKDNQG theo các phương thức sau:

1. Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển yêu cầu cho Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để xử lý đăng tải trên Cổng TT ĐKDNQG;

2. Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

3. Thông qua Cổng TT ĐKDNQG.

 

Câu hỏi 3: Thời hạn để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp kể từ khi doanh nghiệp đăng ký thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Trả lời: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp..

 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

, , , , , , , , ,

1 bình luận trong “Quy định về việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.