Tagged: bảo hiểm xã hội

0

Các mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm...

0

Quy định về bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2015

Quy định bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2015 đối với tất cả các đơn vị không phân biệt số lượng người lao động Theo Công Văn số 4064/BHXH-THU có một số thay đổi trong chính sách thu bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN kể từ ngày 1/1/2015...