dang ky kinh doanh

Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký

Tin doanh nghiệp: Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký Trong Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mà theo Quyết định số 419/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, yêu cầu phát triển hệ thống thông tin về…