Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Tin doanh nghiệp: Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký

Trong Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mà theo Quyết định số 419/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, yêu cầu phát triển hệ thống thông tin về doanh nghiệp được đưa lên hàng đầu trong nhóm các giải pháp đổi mới mô hình giám sát doanh nghiệp sau đăng ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát triển hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh việc khớp nối, trao đổi trực tuyến thông tin về đăng ký doanh nghiệp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, thuế, hải quan, thống kê, thanh tra… làm công cụ quản lý, giám sát và xử lý vi phạm của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong Quý IV/2012 phải hoàn thiện cơ chế, chính sách và nền tảng công nghệ để Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có đủ khả năng làm đầu mối cung cấp các thông tin pháp lý về đăng ký doanh nghiệp. Xây dựng Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để công bố rộng rãi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp trong các giao dịch về kinh tế, giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch và an toàn hơn.

Hai nhóm giải pháp còn lại là đổi mới công tác xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ được sửa đổi nhằm phân định rõ chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và với dự án đầu tư; các quy định về giải thể doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường; rà soát, tổng hợp và hệ thống hoá các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng sẽ được hoàn thành trong Quý III/2013…

Định kỳ 6 tháng các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Chính phủ về tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp cũng như công khai thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Luật Quản Lý Thuế của quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.