đăng ký thuế

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Khách hàng đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sử dụng dịch vụ của Asadona sẽ mặc nhiên được đăng ký thuế lần đầu miễn phí. Tuy nhiên vẫn có những khách hàng ở nới khác muốn tìm hiểu về thủ tục này nên Asadona xin trích đăng để khách…