hướng dẫn nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử

Gần đây các doanh nghiệp thuộc chi cục thuế Biên Hòa khi đến làm các thủ tục tại cơ quan thuế thì được yêu cầu phải hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử trước rồi mới được giải quyết các thủ tục. Asadona xin cung cấp đến khách hàng…