in hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Đáp ứng tìm kiếm của quý khách. Asadona cung cấp bản mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn để quý khách tiện làm việc khi có yêu cầu. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn Tải về BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN – MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN…

Thông báo phát hành hóa đơn mẫu

Thông báo phát hành hoá đơn (Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in) Thời gian qua một số khách hàng của Asadona gặp trở ngại trong việc thông báo phát hành hoá đơn do hiện nay các cơ quan thuế yêu cầu bản thông báo phát hành hoá đơn…