luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản thường được truy cập nhất của doanh nghiệp. Khách hàng có thể tải về tại đây, tuy nhiên Asadona xin đăng toàn văn luật doanh nghiệp 2014 để khách hàng có thể tra cứu trực tiếp ngay trên web, thuận tiện trong việc…

Các câu hỏi thường gặp về luật doanh nghiệp 2014

Các câu hỏi của thường gặp được tập hợp từ các câu hỏi đến từ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao của luật doanh nghiệp 2005 với luật doanh nghiệp 2014. Nhóm vấn đề…

Các điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 này Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước. Asadona xin tóm tắt 12 điểm mới cơ…