Tagged: luật doanh nghiệp 2014

0

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản thường được truy cập nhất của doanh nghiệp. Khách hàng có thể tải về tại đây, tuy nhiên Asadona xin đăng toàn văn luật doanh nghiệp 2014 để khách hàng có thể tra cứu trực tiếp ngay trên web, thuận tiện trong việc...

130

Quy định mới về việc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thông tư 20

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, Ngày 14/09/2015 Chính phủ đã có nghị định 78/2015/NĐ-CP để hướng dẫn luật này. Ngày 01/12/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để hướng dẫn nghị định trên. Đây là 3 văn bản mới nhất hướng...

0

Các câu hỏi thường gặp về luật doanh nghiệp 2014

Các câu hỏi của thường gặp được tập hợp từ các câu hỏi đến từ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao của luật doanh nghiệp 2005 với luật doanh nghiệp 2014. Nhóm vấn đề...

giấy đăng ký doanh nghiệp 0

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015). Ngày 29/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định...

0

Các điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 này Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước. Asadona xin tóm tắt 12 điểm mới cơ...