luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản thường được truy cập nhất của doanh nghiệp. Khách hàng có thể tải về tại đây, tuy nhiên Asadona xin đăng toàn văn luật doanh nghiệp 2014 để khách hàng có thể tra cứu trực tiếp ngay trên web, thuận tiện trong việc…

Các điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 này Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước. Asadona xin tóm tắt 12 điểm mới cơ…

Sửa luật doanh nghiệp theo hướng nào?

Về định hướng sửa đổi Luật Doanh nghiệp (DN), trong một số cuộc thảo luận gần đây, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cần thúc đẩy cải cách mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, tạo môi trường kinh doanh thực sự hiệu quả cho cộng đồng DN. Với rất nhiều…