lý lịch tư pháp

Thủ tục làm giấy phép lao động tại Đồng Nai

Kể từ ngày 02/10/2017, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử chính thức có hiệu lực pháp luật. Các quy định và thủ tục cấp Giấy phép lao động…

Hồ sơ yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gồm những gì? Theo quy định của pháp luật, cá nhân khi có cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những giấy tờ sau: – Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03, 04/TT-LLTP được…