mã hóa đơn

Ý nghĩa của những ký hiệu hóa đơn

Để giải đáp thắc mắc của khách hàng, Asadona xin trích đăng một số quy định về ký hiệu Hóa đơn trong phụ lục Thông tư 153 để khách hàng tiện tra cứu tham khảo. Ký hiệu hóa đơn – ký hiệu mẫu số hoá đơn: Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự…