mã ngành

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

Để tiện tra cứu dành cho khách hàng muốn thành lập công ty, đang tìm hiểu thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai. Asadona cung cấp một số văn bản pháp luật liên quan để khách hàng tham khảo. Hệ thống ngành nghề và mã ngành đăng ký…

Bảng mã ngành các ngành xây dựng

Bảng mã ngành các ngành xây dựng XÂY DỰNG 4100 41000 Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 42101 Xây dựng công trình đường sắt 42102 Xây dựng công trình đường bộ 4220 42200…