nộp chậm thuế

Hướng dẫn thực hiện việc nộp chậm thuế

Kể từ 1-7-2013 có nhiều quy định về thuế bắt đầu được áp dụng. Các nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế, phạt nộp chậm thuế… Khiến nhiều doanh nghiệp còn bỡ…