sổ đỏ

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau thế nào?

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau thế nào? Sổ đỏ và sổ hồng không phải là loại giấy tờ được pháp luật quy định mà đây chỉ là tên gọi do người dân dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để tự đặt ra để nói cho ngắn…