thời hạn góp vốn

Quy định về việc góp vốn điều lệ

Trong quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm…

Thời hạn góp vốn vào công ty

Thời gian qua Asadona nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn. Thời hạn góp vốn là bao lâu? Nếu không góp đủ vốn thì sao? Điều luật nào quy định về vấn đề này? Asadona xin cung cấp một số thông…