thông tư 119/2014/TT-BTC

Tài liệu tập huấn thông tư 119/2014/TT-BTC

Asadona giới thiệu tài liệu tập huấn thông tư 119/2014/TT-BTC của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu dành cho các bạn kế toán tham khảo. Tải về: TÀI LIỆU TẬP HUẤN THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC Nội dung chi tiết: CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CHÍNH…