Tagged: thông tư 95/2016/tt-btc

135

Mẫu 08-MST mới theo thông tư 95/2016

  Từ ngày 12/08/2016 khi THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC có hiệu lực, các chi cục thuế yêu cầu người nộp thuế muốn bổ sung thông tin đăng ký thuế phải dùng Mẫu 08-MST mới. Asadona xin cung cấp Mẫu 08-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để khách hàng tải về. Nội dung Mẫu 08-MST mới Mẫu...

1

Những điểm mới trong Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Tải về file Word: THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC PHỤ LỤC THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC Tóm tắt những điểm mới trong Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Thông tư 95/2016/TT-BTC...