thủ tục doanh nghiệp

Thủ tục thuê giám đốc điều hành

Việc thuê Giám đốc tưởng chừng đơn giản thông qua việc ký hợp đồng lao động và một quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chưa dám mạnh dạn tìm kiếm người có năng lực từ bên ngoài để điều hành công ty…

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu

Khách hàng đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sử dụng dịch vụ của Asadona sẽ mặc nhiên được đăng ký thuế lần đầu miễn phí. Tuy nhiên vẫn có những khách hàng ở nới khác muốn tìm hiểu về thủ tục này nên Asadona xin trích đăng để khách…

Quy định về phá sản doanh nghiệp

Phá sản là gì? Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Phá sản không chỉ là sự xung đột lợi ích giữa…