Tagged: thủ tục thành lập doanh nghiệp

1

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Asadona tư vấn và thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan hành chính, thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các thủ tục pháp lý trong việc thành lập doanh nghiệp. Asadona xin cung cấp bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói bản đầy đủ nhất để khách...

Kết quả thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai tháng 5/2013 0

Kết quả thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai tháng 5/2013

Kết quả thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai tháng 5/2013 Về việc thành lập mới. Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 5 năm 2013 là 265 tỷ đồng, trong đó có 91 doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai với số vốn đăng ký...