Báo giá

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY ASADONA

Tải về bảng báo giá:

Bảng giá tổng hợp các dịch vụ Asadona cung cấp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Dịch vụ doanh nghiệp cho công ty nhỏ và vừa

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỌN GÓI

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QLSS KẾ TOÁN

BÁO GIÁ CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

BÁO GIÁ CHUYỂN TRỤ SỞ KHÁC CHI CỤC THUẾ

Dịch vụ cho công ty nước ngoài – dự án đầu tư

BÁO GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ – XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ: Vui lòng gọi 0855449955 để được báo chi tiết

Các thủ tục giấy phép con – giấy phép đủ điều kiện

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Lưu ý: Trên đây là bộ bảng giá số 30 áp dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020. Báo giá có tính tham khảo, công việc thực hiện thành công cần có đủ hồ sơ yêu cầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp thiếu hồ sơ sẽ gây phát sinh chi phí hoặc từ chối thực hiện.

Văn bản pháp luật:

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Quy định về mã ngành đăng ký kinh doanh:

BẢNG MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)

BẢNG CHI TIẾT NGÀNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Mới nhất theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (Mới nhất theo Luật Đầu tư)

Quy định về việc đăng ký kinh doanh:

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHDT

NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP

Bản cũ hơn:

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BKHĐT

Văn bản mẫu:

PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐỀ NGHỊ ĐẶT IN HÓA ĐƠN – MẪU 3.14 THÔNG TƯ 39

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – MẪU C1-02/NS

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI – MẪU 01/MBAI

MẪU 08-MST (Mẫu mới nhất theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

MẪU BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

BẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Quy định về thuế và quản lý hóa đơn:

NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

PHỤ LỤC THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

Quy định về in và phát hành hóa đơn:

THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN

Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp khách nhàng nhận được khi dùng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng Nai
Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp khách nhàng nhận được khi dùng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng Nai

Khách hàng cần các biểu mẫu khác hãy liên hệ với Asadona để được cung cấp miễn phí.