Báo giá

Bảng báo giá áp dụng kể từ tháng 10 năm 2018:

Dịch vụ pháp lý cho công ty nhỏ và vừa

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

BÁO GIÁ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Dịch vụ pháp lý cho công ty nước ngoài – dự án đầu tư

BÁO GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

BÁO GIÁ THÊM NGÀNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI – BỔ SUNG MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Dịch vụ pháp lý cho hộ kinh doanh – cá nhân kinh doanh

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

BÁO GIÁ GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

BÁO GIÁ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Các thủ tục pháp lý của một doanh nghiệp

BÁO GIÁ DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – GIẤY PHÉP CON

Lưu ý: Trên đây là bộ bảng giá số 28 áp dụng từ 01/01/2018 đến 30/06/2018. Báo giá có tính tham khảo, công việc thực hiện thành công cần có đủ hồ sơ yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bảng báo giá khác:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN BIỂU MẪU CÔNG NGHIỆP 22

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Văn bản mẫu:

PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHỤ LỤC II-1 THÔNG TƯ 20

PHỤ LỤC II-5 BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC I-15 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ – MẪU 06/GTGT THÔNG TƯ 156

ĐỀ NGHỊ ĐẶT IN HÓA ĐƠN – MẪU 3.14 THÔNG TƯ 39

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – MẪU C1-02/NS

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI – MẪU 01/MBAI

MẪU 08-MST (Mẫu mới nhất theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

MẪU BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

BẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Văn bản pháp luật:

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Quy định về mã ngành đăng ký kinh doanh:

BẢNG MÃ NGÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTg

HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ – THEO QUYẾT ĐỊNH 10/2007

HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 337/2007

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN – NGHỊ ĐỊNH 56/2006

Quy định về việc đăng ký kinh doanh:

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHDT

NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bản cũ hơn:

NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BKHĐT

Quy định về thuế và quản lý hóa đơn:

NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

PHỤ LỤC THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC

Quy định về in và phát hành hóa đơn:

THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN

Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp khách nhàng nhận được khi dùng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng Nai
Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp khách nhàng nhận được khi dùng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng Nai

Khách hàng cần các biểu mẫu khác hãy liên hệ với Asadona để được cung cấp miễn phí.