tư vấn đầu tư

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư vào Việt Nam có những lựa chọn nào? Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp của Việt Nam quy định thế nào về các hình thức đầu tư?   Đầu tư trực tiếp   Dự án đầu tư trực tiếp có…