Bổ sung nhiều mã ngành nghề mới trong Nghị định 05/2013/NĐ-CP

Đăng ký kinh doanh

Bổ sung nhiều mã ngành nghề kinh doanh mới trong việc đăng ký kinh doanh

Ngày 09/01/2013 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 25/2/2013, những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào giấy chứng nhận đăng ký DN, đồng thời thông báo cho Tổng cục Thống kê để bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh mới.

Cũng theo Nghị định 05/2013/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần cho cổ đông phổ thông phải gửi văn bản thông báo việc phát hành cổ phần đến địa chỉ thường trú của cổ đông theo hình thức gửi bảo đảm. Thông báo này phải được đăng trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng báo trong 3 số liên tiếp.

Tải về Nghị định 05/2013/NĐ-CP tại đây.

 

 

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.