69874 doanh nghiệp mới thành lập, 54261 ngừng hoạt động trong năm 2012

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Theo số liệu của Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Tính đến hết 31/12/2012 số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 54.261 doanh nghiệp. Trong đó có 44.906 doanh nghiệp dừng hoạt động và 9.355 doanh nghiệp giải thể. Con số này cao hơn so với năm 2011 là 53.922 doanh nghiệp.

Trong năm 2012 có 69.874 doanh nghiệp thành lập mới.

Trong khi đó, kết quả sơ bộ tổng điều tra của Bộ kế hoạch và đầu tư cũng cho thấy: Số lượng lao động trong các đơn vị là 22,5 triệu người, tăng 38,6%; tốc độ tăng bình quân hằng năm 6,7%.

Theo Báo cáo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 1/7/2012, cả nước có gần 5 triệu đơn vị kinh tế, chiếm tới 96,5% tổng số đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp của cả nước, tăng gần 28,5% so với năm 2007, tương đương 1,1 triệu đơn vị, tăng bình quân hàng năm khoảng hơn 5%.

Trong số đó, doanh nghiệp là loại hình dẫn đầu về mức tăng số lượng và thu hút số lượng lao động khá lớn. Tính đến thời điểm 1/1/2012 cả nước có khoảng gần 342 nghìn doanh nghiệp đang tồn tại, tăng 216,5 nghìn doanh nghiệp và gấp 2,7 lần so với năm 2007 (125 nghìn doanh nghiệp). Đáng lưu ý, trong số 342 nghìn doanh nghiệp chỉ có 313 nghìn doanh nghiệp đang thực sự hoạt động.

Khoảng 342 nghìn doanh nghiệp đang tồn tại đã thu hút khoảng 10,9 triệu lao động, trong đó 10,77 triệu lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 65% (tương đương 4,3 triệu người) so với 6,6 triệu lao động năm 2007.

Cả nước tính đến 1/7/2012 có 4,6 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể với 7,8 triệu lao động, tăng 23,5% về số lượng cơ sở và tăng 18,2% về số lao động. Mức tăng bình quân hàng năm về số cơ sở là 4,3% và 3,4% về lao động.

Khu vực các đơn vị hành chính, sự nghiệp có mức tăng không cao như các đơn vị kinh tế, bình quân hàng năm tăng 1,2% tuy nhiên riêng các đơn vị sự nghiệp tăng khá về số lượng đơn vị với 10,2% và 22,9% về lao động.

 

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.