Đăng ký đầu tư

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư vào Việt Nam có những lựa chọn nào? Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp của Việt Nam quy định thế nào về các hình thức đầu tư?   Đầu tư trực tiếp   Dự án đầu tư trực tiếp có…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp – dự án thuộc diện thẩm tra (không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ): – Trình tự…

Hồ sơ yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gồm những gì? Theo quy định của pháp luật, cá nhân khi có cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những giấy tờ sau: – Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03, 04/TT-LLTP được…

Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư Dự án đầu tư là bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các…

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ) 1. Trình tự thực hiện : Bước 1:  Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận…