Hệ thống sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh

Theo thông tư số 88/2021/TT-BTC, hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cùng Asadona tìm hiểu thêm về thông tư này nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư số 88/2021/TT-BTC;
 • Luật kế toán số 88/2015/QH13;
 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP;

Đối tượng sử dụng

– Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế; các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

– Người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quy định về chứng từ, sổ kế toán

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với ngân sách nhà nước và công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của cơ quan Thuế.

Bài viết liên quan: Quy định bảo quản tài liệu kế toán cho hộ kinh doanh

Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán gồm:

 • Phiếu thu;
 • Phiếu chi;
 • Phiếu nhập kho;
 • Phiếu xuất kho;
 • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động.

Việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo các Điều 16, 18 và 19 Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư.

Bài viết liên quan: Phương pháp ghi chứng từ kế toán cho hộ kinh doanh

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

I Các chứng từ quy định tại Thông tư này
1 Phiếu thu Mẫu số 01-TT
2 Phiếu chi Mẫu số 02-TT
3 Phiếu nhập kho Mẫu số 03-VT
4 Phiếu xuất kho Mẫu số 04-VT
5 Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động Mẫu số 05-LĐTL
II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác
1 Hóa đơn
2 Giấy nộp tiền vào NSNN
3 Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng
4 Ủy nhiệm chi

Sổ kế toán

Sổ kế toán gồm:

 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa;
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh;
 • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN ;
 • Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động;
 • Sổ quỹ tiền mặt;
 • Sổ tiền gửi ngân hàng.

Việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo các Điều 24, 25, 26 Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư.

Bài viết liên quan: Phương pháp ghi sổ kế toán cho hộ kinh doanh

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2- HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3- HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4- HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5- HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6- HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7- HKD

Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế

Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Bên cạnh việc thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quý khách cần nắm rõ các thay đổi tránh sai sót gây mất thời gian và bị phạt. Nếu còn vấn đề gì còn thắc mắc liên hệ ngay hotline: 08.55449955 để được tư vấn miễn phí.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.