Kế toán – Thuế

Thế nào là doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Gần đây có nhiều doanh nghiệp mới thành lập bị cơ quan thuế từ chối cho phát hành hóa đơn đặt in vì lý do doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế. Vậy căn cứ nào để xác định doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế?…

Quy định mới về thủ tục phát hành hóa đơn GTGT

Thông tư 37/2017/TT-BTC Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Theo đó, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung…

Thủ tục miễn giảm thuế cho công ty phần mềm

Công ty sản xuất và kinh doanh phần mềm được nhiều ưu đãi thuế. Tuy nhiên thủ tục để được miễn giảm thuế không đơn giản. Asadona cung cấp thông tin và các mẫu văn bản dùng trong thủ tục miễn giảm thuế cho công ty phần mềm để khách hàng…

Các quy định thuế của doanh nghiệp tư nhân

Các quy định thuế đối với doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là gì? Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (số 68/2014/QH13) Có pháp nhân không? Điều 183 quy định như sau: “1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu…

Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06 trong năm 2016

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào? Những doanh nghiệp nào phải nộp mẫu 06/GTGT trong năm 2016? Những Doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT: (Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ) (Theo khoản 3 điều 3…

Hướng dẫn cách tính lương theo quy định mới

Hướng dẫn cách tính lương theo quy định mới năm 2017 Năm 2016 có nhiều thay đổi quy định trong cách tính lương, quy định này được áp dụng tiếp qua năm 2017 do trong năm các chính sách này không thay đổi nhiều. Xin giới thiệu cách tính lương…

Các thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập

Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy đăng ký kinh doanh). Có rất nhiều công việc mà kế toán cần làm để đúng và đủ thủ tục đăng ký thuế. Các thủ tục thuế cho một công ty mới thành lập gồm: Bước…