Danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hoạt động

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Hiện nay ở Việt Nam có gần 200 doanh nghiệp có đăng ký công ty kiểm toán kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tuy nhiên chỉ có các doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Quy định về các công ty kiểm toán

Cụ thể theo quy định hiện hành, chỉ những công ty kiểm toán luôn duy trì có ít nhất 3 người (trong đó có Giám đốc doanh nghiệp): có Chứng chỉ kiểm toán viên, làm việc toàn bộ thời gian cho doanh nghiệp kiểm toán, trong năm 2011 đã tham dự đủ 40 giờ cập nhật kiến thức, đã đăng ký và được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán năm 2012 mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán. Các kiểm toán viên đã đăng ký và được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán năm 2012 mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán phát hành trong năm 2012.

Tải về: danh sach cong ty kiem toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.