Giấy phép hành nghề khoan giếng

khoan gieng
Dịch vụ khoan giếng phải có đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề theo quy định của Luật tài nguyên nước 2012 và Thông tư 40/2014/TT-BTNMT về hành nghề khoan nước dưới đất.

Gần đây các doanh nghiệp khoan giếng gặp khó khăn khi bị cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp “Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất” trong khi hoạt động. Giấy phép này là gì và bị điều chỉnh bởi những quy định nào? Asadona xin cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tham khảo và thực hiện.

 

Căn cứ Luật tài nguyên nước năm 2012

“Điều 36. Hành nghề khoan nước dưới đất

Việc khoan điều tra, khảo sát, thăm dò và khoan khai thác nước dưới đất phải do tổ chức, cá nhân được phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.”

 

“Điều 44. Đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

 1. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép:

a) Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình;

b) Khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

c) Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối;

d) Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học;

đ) Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

 1. Trường hợp khai thác nước dưới đất quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này ở các vùng mà mực nước đã bị suy giảm quá mức thì phải đăng ký.
 1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật này cấp giấy phép trước khi quyết định việc đầu tư.
 1. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước”.

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT

” Điều 5. Quy mô ngành nghề khoan nước dưới đất:

 1. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như sau:

a) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm;

b) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm;

c) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn gồm các trường hợp không quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

 1. Công trình quy định tại Khoản 1 Điều này là hệ thống gồm một hoặc nhiều giếng khoan nằm trong một khu vực thăm dò, khai thác nước dưới đất và khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1000 mét, thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc cá nhân; lưu lượng của một công trình là tổng lưu lượng của các giếng khoan thuộc công trình đó.

 

 1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô nào thì được phép hành nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ hơn; được hành nghề khoan, lắp đặt các lỗ khoan, giếng khoan điều tra, khảo sát để phục vụ mục đích nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất và các mục đích khác, có đường kính tương đương với quy định tại Khoản 1 Điều này”.

” Điều 6. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.
 1. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:

 

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.

c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất bảy (07) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất ba (03) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3000 m3/ngày đêm trở lên.

d) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng.

 1. Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành”.

Dựa trên những quy định pháp luật trên thì bạn có thể đối chiếu trực tiếp với trường hợp của bố bạn để xác định bố bạn kinh doanh có cần phải có đăng ký, có phải xin giấy phép hành nghề.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 40/2014/TT-BTNMT đối với các tổ chức, cá nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn.  Bố bạn phải có đủ điều kiện để thực hiện công việc kinh doanh này và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 13 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT.

Hồ sơ xin cấp phép hành nghề khoan giếng

MẪU HỒ SƠ CẤP PHÉP
(Kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất)

STT Ký hiệu Tên văn bản
I HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
1 Mẫu số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
2 Mẫu số 02 Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
3 Mẫu số 03 Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
II HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
4 Mẫu số 04 Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
5 Mẫu số 05 Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép
6 Mẫu số 06 Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (trường hợp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại)
7 Mẫu số 07 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
III MẪU BÁO CÁO HÀNG NĂM
8 Mẫu số 08 Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất (của chủ giấy phép)
9 Mẫu số 09 Báo cáo tình hình cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất và hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh/thành phố (của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Văn bản pháp lý đính kèm:

Luật tài nguyên nước năm 2012

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

 

,

12 bình luận trong “Giấy phép hành nghề khoan giếng

  1. Chào bạn,
   Việc này hiện nay khó làm được nếu bạn không có đủ hồ sơ và chứng chỉ theo đúng quy định. Bạn cho số điện thoại để Asadona tư vấn trực tiếp nhé.

 1. công ty tôi muốn khoan giếng, nhưng trong giấy phaesp kinh doanh k có ngành khoan giếng vậy ttoi có dc khoan giếng k ah?\

  1. Chào bạn,
   Nếu gấy phép kinh doanh không có ngành khoan giếng thì bạn còn thiếu 2 điều: Thêm ngành khoan giếng trong giấy Đăng ký doanh nghiệp. Xin giấy phép hành nghề khoan giếng. Nếu thiếu một trong hai điều này thì bên bạn chưa được hoạt động khoan giếng.

 2. Tôi có 1 máy khoan giếng. Tôi đi khoan để người dân lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu ở địa phận đăk lăk và đăk nông. Vậy tôi cần phải có giấy phép ko. Sđt 01632.35.0079. Mong tư vấn giúp tôi. Cảm ơn nhiều ạ

  1. Chào bạn,
   Trường hợp của bạn cần có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Asadona sẽ liên hệ tư vấn qua điện thoại đến bạn.

  2. Chào bạn,
   Trường hợp của bạn cần có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Asadona sẽ liên hệ tư vấn qua điện thoại đến bạn.

 3. Cho mình hỏi là trong nghề khoan giếng cho dân sinh này thì cần những giấy phép thủ tục gì để được phép hành nghề ạ
  Và làm giấy phép như thế nào ạ!
  Mong được tư vấn 0968061301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.