Hướng dẫn đăng công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

hướng dẫn đăng ký kinh doanh - thành lập doanh nghiệp

Công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp phải đăng bố cáo trong những trường hợp nào?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng công bố nội dung đăng ký trong các trường hợp sau:

– Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

– Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

– Doanh nghiệp công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp.

 

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc giatheo các phương thức sau:

  1. Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển yêu cầu cho Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để xử lý đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
  2. Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;
  3. Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 3: Thời hạn để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp kể từ khi doanh nghiệp đăng ký thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp.

 

Câu hỏi 4: Doanh nghiệp phải trả mức phí là bao nhiêu khi đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thì mức phí đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 300.000 đồng/lần.

Ngày 21/10/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8124/BKHĐT-ĐKKD theo đó hướng dẫn các Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương trước mắt chưa thực hiện thu phí đối với các trường hợp:

–  Công ty cổ phần đăng thông báo về việc phát hành thêm cổ phần phổ thông trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

– Doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính nếu không đăng công bố nội dung doanh nghiệp hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Buộc phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định).

 

Câu hỏi 6: Xin hỏi về quy trình thực hiện việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia?

Trả lời: Quy trình đăng bố cáo các bước chính:

Bước 1: Nhập thông tin doanh nghiệp, chọn loại công bố

Bước 2: Nhập thông tin người mua và xác nhận đơn hàng

Bước 3: Thanh toán cho việc đăng bố cáo

Bước 4: Nhận kết quả sau khi thanh toán thành công

 

Câu hỏi 7: Để đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tôi có cần tạo tài khoản hay không?

Trả lời: Người sử dụng có tài khoản hoặc không có tài khoản đều có thể đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 8: Tôi muốn tạo tài khoản để đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tôi cần làm gì?

Trả lời: Để tạo tài khoản đăng nhập, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Truy cập ứng dụng bằng địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn trên thanh trình duyệt web, vào mục “Bố cáo điện tử”.

Bước 2. Tạo tài khoản

– Tại cửa sổ đăng nhập, nhấn [Tạo tài khoản mới];

– Nhập các thông tin về tài khoản đăng nhập tại mục “Chi tiết đăng nhập” (Lưu ý: Những trường thông tin có đánh dấu * là những trường thông tin bắt buộc, bao gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu mới, Xác nhận lại mật khẩu, Email, Xác nhận lại email, Câu hỏi bảo mật, Câu trả lời bảo mật).

– Nhập thông tin cá nhân của người sử dụng gồm: Thông tin cá nhân, Địa chỉ liên hệ, Địa chỉ thường trú, Thông tin chi tiết liên hệ.

– Nhập mã Captcha à Nhấn nút [Đăng ký] để gửi yêu cầu.

Khi việc đăng ký thành công, Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email hướng dẫn kích hoạt đến địa chỉ email được khai báo, đồng thời tự động gửi email vào địa chỉ đã khai báo để người sử dụng kích hoạt tài khoản sử dụng.

 

Câu hỏi 9: Tôi đã tạo tài khoản đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được thông báo việc đăng ký tài khoản đã thành công, tuy nhiên lại chưa sử dụng được, xin hỏi lý do vì sao?

Trả lời: Sau khi đăng ký tài khoản thành công trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người sử dụng cần phải đăng nhập vào địa chỉ email đã được khai báo với Hệ thống -> Nhấn vào đường dẫn kích hoạt tài khoản trong email và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản nêu trên, người sử dụng mới sử dụng được tài khoản để đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 10: Tôi đã đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Tôi muốn đăng bố cáo thành lập mới doanh nghiệp thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Để đăng bố cáo thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

– Truy cập vào địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn

– Trên thanh công cụ, chọn “Dịch vụ công” -> “Bố cáo điện tử” hoặc nút “Bố cáo điện tử” tại phía trái của màn hình.

– Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.

– Tại thẻ “Chức năng”, chọn “Bố cáo điện tử” “Tạo bố cáo”

– Nhập Mã số nội bộ hoặc Mã số doanh nghiệp để thực hiện tìm kiếm doanh nghiệp.

– Nhấn nút [Tìm kiếm], thông tin về doanh nghiệp được tìm kiếm sẽ hiển thị trong trường thông tin “Tóm tắt thông tin doanh nghiệp”, bao gồm: Mã số nội bộ trong Hệ thống, Mã số doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài.

 

– Chọn “Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp” trong danh sách trải xuống tại trường thông tin “Loại công bố”

– Nhấn nút [Thêm vào đơn hàng] để thêm bố cáo vào đơn hàng. Để mở đơn hàng, nhấn nút [Xem giỏ hàng]

 

– Nhấn vào giỏ hàng  ở góc phải phía trên màn hình để mở đơn hàng -> Thông tin đơn hàng được hiển thị.

– Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục xử lý đơn hàng. Nhấn nút [Trở lại] để quay lại màn hình tìm kiếm và nhập thông tin bố cáo. Nhấn [Loại bỏ] để xóa bố cáo ra khỏi đơn hàng.

– Nhập họ và tên, địa chỉ email (bắt buộc) và thông tin khác -> Nhấn nút [Tiếp theo] để chuyển tiếp tới màn hình xác nhận đơn hàng; nhấn nút [Trước] để quay lại màn hình hiển thị thông tin đơn hàng.

– Nhấn chọn “Điều khoản và điều kiện sử dụng” -> nhấn nút [Xác nhận và thanh toán] để xác nhận thông tin đơn hàng và chuyển tới màn hình thanh toán điện tử; nhấn nút [Trước] để quay lại màn hình hiển thị nhập địa chỉ email.

– Thanh toán điện tử cho đơn hàng.

Sau khi việc thanh toán thành công, đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái “ Đã hoàn thành”, biểu tượng bản in sẽ sáng và cho phép xem hoặc tải bản in bố cáo về máy tính và bố cáo sẽ được đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 11: Tôi muốn đăng công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì phải thực hiện như thế nào?

Trả lời: Để đăng công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

– Truy cập vào địa chỉ http://congthongtin.dkkd.gov.vn

– Trên thanh công cụ, chọn “Dịch vụ công” -> “Bố cáo điện tử” hoặc nút “Bố cáo điện tử” tại phía trái của màn hình.

– Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký (Lưu ý: Người sử dụng không đăng nhập tài khoản không cần thực hiện bước này).

– Tại thẻ “Chức năng”, chọn “Bố cáo điện tử” -> “Tạo bố cáo”

– Nhập Mã số nội bộ hoặc Mã số doanh nghiệp để thực hiện tìm kiếm doanh nghiệp.

– Nhấn nút [Tìm kiếm], thông tin về doanh nghiệp được tìm kiếm sẽ hiển thị trong trường thông tin “Tóm tắt thông tin doanh nghiệp”, bao gồm: Mã số nội bộ trong Hệ thống, Mã số doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài.

-Chọn “Đăng ký thay đổi” trong danh sách trải xuống tại trường thông tin “Loại bố cáo”.

– Chọn “Lần đăng ký thay đổi” tương ứng trong danh sách trải xuống. Hệ thống sẽ tự động hiển thị các nhóm thông tin doanh nghiệp có thay đổi trong lần đăng ký thay đổi cụ thể của doanh nghiệp. Thông tin được cập nhật trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Ví dụ: Lần đăng ký thay đổi thứ hai, ngày 17/1/2012, Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ghi nhận khối thông tin về vốn, thông tin về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đã có thay đổi. Trên màn hình sẽ hiển thị 02 nhóm thông tin này.

Người sử dụng cần kiểm tra lại các nhóm thông tin có sự thay đổi do Hệ thống cập nhật từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được liệt kê trên màn hình. Trong trường hợp Hệ thống liệt kê nhiều thông tin thay đổi hơn so với nội dung đề nghị đăng ký thay đổi của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do dữ liệu của doanh nghiệp được thay đổi phục vụ mục đích hiệu đính dữ liệu, người sử dụng cần xóa các nhóm thông tin sẽ không đăng bố cáo bằng cách bỏ dấu tích trong ô vuông tương ứng. Ví dụ: Lần đăng ký thay đổi thứ hai, ngày 17/1/2012, thực chất doanh nghiệp chỉ đề nghị đăng ký thay đổi thông tin thuế, không thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính, người sử dụng bỏ bớt ô tích trong nhóm thông tin về địa chỉ trụ sở chính trên màn hình đăng bố cáo.

– Nhấn nút [Thêm vào đơn hàng] để thêm bố cáo vào đơn hàng. Để mở đơn hàng, nhấn nút [Xem giỏ hàng].

– Nhấn vào giỏ hàng     ở góc phải phía trên màn hình để mở đơn hàng -> Thông tin đơn hàng được hiển thị.

– Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục xử lý đơn hàng. Nhấn nút [Trở lại] để quay lại màn hình tìm kiếm và nhập thông tin bố cáo. Nhấn [Loại bỏ] để xóa bố cáo ra khỏi đơn hàng.

– Nhập họ và tên, địa chỉ email (bắt buộc) và thông tin khác -> Nhấn nút [Tiếp theo] để chuyển tiếp tới màn hình xác nhận đơn hàng; nhấn nút [Trước] để quay lại màn hình hiển thị thông tin đơn hàng.

– Nhấn chọn “Điều khoản và điều kiện sử dụng” -> nhấn nút [Xác nhận và thanh toán] để xác nhận thông tin đơn hàng và chuyển tới màn hình thanh toán điện tử; nhấn nút [Trước] để quay lại màn hình hiển thị nhập địa chỉ email.

– Thanh toán điện tử cho đơn hàng.

Sau khi việc thanh toán thành công, đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái “ Đã hoàn thành”, biểu tượng bản in sẽ sáng và cho phép xem hoặc tải bản in bố cáo về máy tính và bố cáo sẽ được đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Câu hỏi 12: Tôi muốn đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì cần lưu ý những vấn đề gì?

Trả lời: Khi thực hiện đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau:

– Đối với bố cáo đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: Chỉ có thể đăng bố cáo đăng ký thành lập mới doanh nghiệp một lần duy nhất. Do đó, sau khi bố cáo đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được đăng, nếu người sử dụng vẫn chọn loại bố cáo là “Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp”, hệ thống sẽ không cho phép đăng bố cáo này.

– Đối với bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Với mỗi lần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chỉ có thể đăng được một bố cáo duy nhất. Do đó, sau khi bố cáo cho một lần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể đã được đăng, lần đăng ký thay đổi đó sẽ không hiển thị lại trong trường thông tin “Lần đăng ký thay đổi”.

– Cho phép tìm kiếm và xem các bố cáo đã được đăng thành công, vói các các bố cáo đã hết hạn đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người sử dụng tài khoản đã đăng các công bố tương ứng hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – để tra cứu .

 

Câu hỏi 13: Tôi đã hoàn thành việc đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tôi cần xem lại bố cáo đã đăng thì phải vào đâu?

Trả lời: Người sử dụng có thể xem bố cáo đã đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cụ thể:

– Truy cập vào địa chỉ http://congthongtin.dkkd.gov.vn

– Trên thanh công cụ, chọn “Dịch vụ công” -> “Bố cáo điện tử” hoặc nút “Bố cáo điện tử” tại phía trái của màn hình.

– Tại thẻ “Chức năng”, chọn “Bố cáo điện tử” -> “Tìm Bố cáo”.

– Nhập thông tin theo các tiêu chí để tìm kiếm như sau:

Ngày đăng;

Mã số nội bộ trong Hệ thống;

Loại bố cáo;

Mã số doanh nghiệp;

Tỉnh/Thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Tên doanh nghiệp

– Nhấn nút [Tìm kiếm] ->Danh sách bố cáo thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm sẽ hiển thị tại “Danh sách kết quả tìm kiếm”.

– Nhấn vào biểu tượng   bên cạnh bố cáo tìm thấy để tải về.

Lưu ý: Người sử dụng có tài khoản đăng nhập có thể xem danh sách tất cả các bố cáo mà người đó đã đăng tại mục “ Danh sách bố cáo đã đăng”

 

Câu hỏi 14:

Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là bao nhiêu?

Trả lời:

  1. Trường hợp doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp): Mức phí công bố: 300.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính)
  2. Trường hợp doanh nghiệp đăng công bố khác (công ty cổ phần đăng thông báo việc phát hành thêm cổ phần phổ thông; doanh nghiệp đăng quyết định giải thể): miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.