Hướng dẫn xử lý các trường hợp về ký tên và đóng dấu trên hóa đơn

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn xử lý các trường hợp về ký tên và đóng dấu trên hóa đơn

Hướng xử lý các trường hợp về ký và đóng dấu tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị mà kế toán thường vướng mắc và băn khoăn, có thể xử lý theo các cách sau:

1. Đóng dấu treo bên trái hóa đơn.

Cách 1: Thủ trưởng Ủy quyền cho người bán ký và ghi rõ họ tên tại tiêu thức Người bán hàng (Đây là trường hợp mọi người hay áp dụng, theo thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn).
Cách 2: Thủ trưởng Ủy quyền Ký thừa ủy quyền (TUQ) cho cán bộ phụ trách dưới 1 cấp, hoặc trưởng bộ phận. Khi đó người được TUQ ký ở tiêu thức Thủ trưởng đơn vị.

2. Ký và đóng dấu tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị.

Cách 1: Thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị (Đây là trường hợp mọi người hay áp dụng, theo thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn)..
Cách 2: Thủ trưởng đơn vị Ủy quyền (KT) cho cấp phó ký và đóng dấu tại tiêu thức thủ trưởng đơn vị.
Cách 3: Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho trưởng bộ phận (có thể là kế toán trưởng) ký TUQ tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu tại đó.

Văn bản liên quan:

1. Căn cứ Điểm 3 Khoản 6 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 3 điều 10 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư hướng dẫn việc ký thừa ủy quyền:
“Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền”.

2. Căn cứ Khoản 2d Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):
“Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

3. Công văn Số:4244 /CT-TTHT ngày 04/06/2014 của Cục thuế Hồ Chí Minh.

4. Công văn Số: 5783/CT-TTHT ngày 18/07/2014 của Cục thuế Hồ Chí Minh.

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.