Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế mới

Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014 bổ sung thêm 7 khoản thu nhập vào diện được miễn thuế, bao gồm: Thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã (HTX); Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện Kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của Doanh nghiệp ở địa bàn Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của Doanh nghiệp được cấp chứng chỉ; Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội, thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thu nhập của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác để lại đầu tư phát triển; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

 

Bên cạnh điểm sửa đổi căn bản là giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% hiện hành, xuống còn 22% áp dụng từ 1/1/2014 và tiếp tục giảm xuống 20% từ 1/1/2016; mức thuế suất ưu đãi 20% cũng sẽ giảm xuống còn 17% từ 1/1/2016, đặc biệt, Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 1/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp còn tạo thêm nhiều ưu đãi, điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, nhất là trong hoạt động đầu tư phát triển.

 

Mở rộng diện ưu đãi thuế đối với trường hợp đầu tư mới

 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng bổ sung vào diện áp dụng thuế suất ưu đãi 10%  thêm 4 khoản thu nhập, bao gồm: Thu nhập của Doanh nghiệp từ dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội; Thu nhập của nhà xuất bản, từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in); Thu nhập mà Doanh nghiệp có được từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn Kinh tế xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối của HTX thuộc diện miễn thuế; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm; Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn Kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp còn bổ sung vào diện áp dụng thuế suất ưu đãi 20%, miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm đối với thu nhập của Doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới về sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống; Bổ sung vào diện áp dụng thuế suất ưu đãi 20% đối với tổ chức tài chính vi mô; Bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp (KCN) và Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, thu nhập của Doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại KCN (trừ KCN nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi) được miễn thuế trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Riêng Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện Kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

 

Miễn, giảm thuế cho hoạt động mở rộng đầu tư kinh doanh

 

Những quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng (ĐTMR) của Doanh nghiệp đã xuất hiện từ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2003, đến năm 2008, khi sửa đổi Luật này, quy định ưu đãi đối với ĐTMR đã bị bãi bỏ hoàn toàn, chỉ còn ưu đãi đối với đầu tư mới. Tuy nhiên, khi thực hiện quy định này đã gặp nhiều bất cập và phản ứng của các Doanh nghiệp về việc bị tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí, do để được hưởng ưu đãi thì Doanh nghiệp phải thành lập pháp nhân mới.

 

Do Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 nên một vấn đề quan trọng mà Doanh nghiệp quan tâm là việc xử lý chuyển tiếp ưu đãi thuế. Về nội dung này, Luật sửa đổi đã quy định rõ: trường hợp Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại, hoặc được lựa chọn ưu đãi mới theo quy định của Luật này nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi cho thời gian còn lại. Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang áp dụng thuế suất ưu đãi 20% theo quy định tại điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi thì, kể từ ngày 1/1/2016 được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời gian còn lại.

 

 

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.