Tagged: thuế thu nhập doanh nghiệp

0

Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý

Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý Khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014 quy định về các khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Asadona xin tóm tắt...

0

Thủ thuật trốn doanh thu và kỹ thuật phát hiện

Hiện nay, tình trạng các doanh nghiệp có hoạt động bán hàng nhưng không xuất hóa đơn để tính thuế GTGT đầu ra và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN rất nhiều. Các doanh nghiệp cố tìm mọi biện pháp để có thể giấu doanh thu một cách kín...

0

Chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn của doanh nghiệp

Thu nhập từ hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp có phải chịu thuế TNDN không? Bộ Tài chính vừa có công văn số 16200/BTC-TCT hướng dẫn về hạch toán kế toán và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp không...

1

Quy định mới về thuế TNDN tại Thông tư 78/2014/TT-BTC

Quy định mới về thuế TNDN tại Thông tư 78/2014/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN. Theo đó, từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày...

0

Quy định mới về hạch toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp

Rất nhiều công ty, đặc biệt những công ty mới thành lập, chưa nắm rõ được các quy định mới trong hạch toán để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).  Asadona cung cấp cho khách hàng một số thắc mắc tiêu biểu trong việc hạch toán để tính thuế...

gia han nop thue 0

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong nước. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau: ·        Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học. · ...

Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp 0

Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp

Luật sửa đổi bổ sung về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014 bổ sung thêm 7 khoản thu nhập vào diện được miễn thuế, bao gồm: Thu...