Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Khi doanh nghiệp thực hiện sản xuất và cung cấp điện cho một khu dân cư, hoặc một doanh nghiệp khác, hoặc hòa vào mạng lưới điện quốc gia thì cần phải xin Giấy phép hoạt động điện lực. Thủ tục xin cấp phép hoạt động điện lực được Bộ…

Quy định về trình bày văn bản hành chính

Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư đã bổ sung nhiều quy định mới trong quá trình soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan. Như vậy, từ nay thể thức và kỹ thuật trình…

Sẽ đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp

Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối…

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi dịch bệnh ảnh hưởng tới tất cả thị trường. Doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn cả về nguyên liệu, thị trường, nhân sự mà các biện pháp tháo gỡ khó khăn không có tác dụng thì có thể nghĩ đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.…

Hotline: 0855449955
SMS: 0855449955 Message facebook Zalo: 0855449955